Premis i concursos

Concursos de disseny

De cartells, gots, aparadors...

Imatge il·lustrativa dels concursos de cartells 

Concurs del cartell anunciador de les activitats del programa municipal de casals d'estiu per a 2017

Presentació de propostes fins al 31 de març de 2017, a les 20h

L’Ajuntament de Girona convoca un concurs del cartell per anunciar les activitats incloses al programa municipal de casals d’estiu de 2017, d’acord amb les següents bases:

 1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar el programa municipal de casals d’estiu per a 2017 de l’Ajuntament de Girona.
   
 2. Poden participar al concurs exclusivament alumnes dels centres d’educació primària i secundària de la ciutat de Girona que estiguin cursant educació primària o educació secundària obligatòria.
   
 3. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres. Es podran presentar també obres realitzades conjuntament per dues o més persones.
   
 4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la foto reproducció i la impressió en quadricromia. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
   
 5. El cartell ha de preveure un espai perquè el maquetador insereixi la llegenda “Activitats d’estiu per a infants i joves 2017” i les dades informatives “Preinscripcions del 19 d’abril a l’1 de maig a www.girona.cat”.
   
 6. El format dels cartells serà DIN A3 en format vertical. Les propostes s’hauran de presentar al correu electrònic programadevacances@ajgirona.cat, i hauran d’anar acompanyades de les dades de contacte de l’autor.
   
 7. El maquetador respectarà els criteris del dissenyador premiat a l'hora de fer les adaptacions per al programa imprès. L’autor es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calgui.
   
 8. El jurat, format per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, la Regidora delegada de Joventut i la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Educació i Esports, tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica, així com la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
   
 9. El nom del guanyador figurarà en el cartell imprès. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
   
 10. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament de Girona, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell del programa municipal de casals d’estiu per a 2017.
   
 11. La data final per a la presentació de propostes serà el dia 31 de març de 2017, a les 20h. El veredicte es donarà a conèixer a tots els participants, via correu electrònic, la segona setmana d’abril de 2017.
   
 12. El premi per al guanyador del concurs serà un ordinador portàtil o un altre article de valor similar (de 400 € amb iva inclòs).
   
 13. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada.
Joventut
Veure en el plànol: