Concursos de fotografia

Imatge il·lustrativa dels concursos de fotografia 

2n Concurs SmartFilms Girona

Convocatòria tancada.

Imatge il·lustrativa

Calendari

Del 24 d'octubre al 3 de novembre de 2013: període de rodatges.

15 de novembre de 2013: termini d’entrega dels curtmetratges per registre entrada de l’Ajuntament de Girona.

El jurat anunciarà el seu veredicte a través del web de la Girona Film Office abans del 31 de desembre de 2013.

Termini de recollida de les obres fins a 3 mesos després de la resolució de la convocatòria.
 

Bases de la convocatòria

 1. El concurs es dirigeix a qualsevol persona, col∙lectiu o entitat.
 2. El concurs consta d’una sola categoria de gènere i temàtica lliures, però en el curtmetratge s’haurà d’incloure algun element relacionat amb les Fires de Sant Narcís 2013.
 3. Els curtmetratges s’hauran de rodar en localitzacions de la ciutat de Girona entre els dies 24 d’octubre i 3 de novembre, coincidint amb el període de les Fires de Sant Narcís 2013.
 4. Els rodatges d’aquests curtmetratges s’hauran d’efectuar sense tallar el pas de vehicles o vianants i no caldrà sol∙licitar autorització a l’Ajuntament de Girona per portar‐los a terme.
 5. El rodatge del curtmetratge s’haurà d’efectuar mitjançant un telèfon intel∙ligent o una tauleta. Es permet l’edició o tractament de la imatge posterior a la filmació mitjançant l’ús de programes d’edició que els participants creguin oportuns.
 6. Els curtmetratges no podran superar la durada de 10 minuts.
 7. La participació al concurs és gratuïta i es poden presentar tants projectes com es vulgui.
 8. Les obres hauran de ser originals i inèdites.
 9. La filmació en espais privats, de primers plans o plans centrals de persones, especialment de menors, requerirà disposar del seu consentiment o dels seus tutors o representants legals si es tracta de menors.
 10. No s’acceptaran curtmetratges que atemptin contra un col∙lectiu o persona física a través d’un contingut discriminatori o ofensiu.
 11. Es valoraran els projectes innovadors que ofereixin un tractament original de les localitzacions de la ciutat i una visió promocional de Girona.

Presentació dels projectes

 1. Les obres es poden presentar en qualsevol d’aquests formats de vídeo: MPEG‐2, MPEG‐4, H.264, MOV o AVI.
 2. Els curtmetratges s’hauran de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona abans del 15 de novembre de 2013 en CD o DVD.
 3. Juntament amb el curtmetratge el participant haurà d’adjuntar la informació següent:
  - Títol del curtmetratge
  - Nom complet de l’autor o autors
  - Adreça postal
  - Adreça electrònica
  - Telèfon
  - Localitzacions de rodatge
  - Sinopsi de 5 línies del curtmetratge
  - Membres de l’equip de rodatge i l’equip artístic
 4. La presentació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.
 5. Les obres es podran retirar en el termini de 3 mesos a partir de la resolució de la convocatòria. Passat aquest termini, si no s’han recollit es procedirà a eliminar-les.

Ús de les imatges

 1. L'Ajuntament de Girona estarà autoritzat sense límit temporal ni territorial per fer qualsevol ús no lucratiu de totes les obres, ja sigui amb finalitat promocional, d'interès públic, divulgativa o amb finalitat de preservació i arxiu al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), sempre respectant l'autoria de l'obra.

Premis i jurat

 1. El jurat d’aquesta convocatòria estarà format per: Guillem Terribas (col∙lectiu de crítics de Girona) David Gimbernat (ERAM i DDM Visual) i Laura Merino (Girona Film Office).
 2. El jurat anunciarà el seu veredicte a través del web de la Girona Film Office abans del 31 de desembre de 2013.
 3. La decisió del jurat és inapel∙lable.
 4. El curtmetratge guanyador i els 2 finalistes es presentaran al Cinema Truffaut de Girona.
 5. El guanyador d’aquest concurs obtindrà un premi de 1.000 € que s’entregarà el mateix dia que s’anuncia el veredicte.
Girona Film Office
Veure en el plànol: