Concursos de fotografia

Imatge il·lustrativa dels concursos de fotografia 

VI Concurs SmartFilms Girona

El període de presentació dels curtmetratges finalitzarà el 31 d'agost de 2017.

BASES REGULADORES DELS PREMIS

Objecte

Premis Smarfilms Girona per a filmacions de curtmetratges realitzats a la ciutat de Girona a través de dispositius mòbils o tauleta.

Categories

El concurs Smartfilms Girona 2017 consta de dues categories dirigides a joves, nois i noies, de 14 a 18 anys dels centres educatius, centres oberts i entitats d’educació en el lleure de Girona:

Premis Iguala’t:
Els curtmetratges han de fomentar el tractament igualitari de dones i homes així com la sensibilització vers una societat menys sexista.

Premis Diversitat:
Els curtmetratges han de fomentar la tolerància a la diversitat d’orientació i identitat sexual i els drets dels col·lectius LGTBI.
 

Requisits de participació

La participació és gratuïta i es poden presentar tants projectes com es vulgui per categoria.

Els curtmetratges s’hauran de rodar a la ciutat de Girona. Per les localitzacions exteriors no cal sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Girona però no es permet tallar el pas de vehicles o vianants.

Les obres hauran de ser originals i inèdites, i d’una durada de entre 1 i 2 minuts.

Es permet l’edició o tractament de la imatge posterior a la filmació mitjançant l’ús de programes d’edició.

La filmació en espais privats, de primers plans o plans centrals de persones, especialment de menors, requerirà disposar del seu consentiment o dels seus tutors o representants legals si es tracta de menors. (El consentiment s’adjuntarà en un fitxer d’imatge –JPG- del model disponible en el web, complimentat i signat pels tutors).
 

Actuacions excloses

No s’acceptaran curtmetratges que atemptin contra un col·lectiu o persona física a través d’un contingut discriminatori o ofensiu.

Termini de presentació dels curtmetratges

El període de presentació dels curtmetratges finalitzarà el 31 d’agost.

Presentació de sol·licituds

Les obres es poden presentar en un enllaç a YOUTUBE, en un canal o usuari que no identifiqui els autors. La presentació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.

Documentació a presentar

Per cada curtmetratge que es presenti s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica smartfilms@ajgirona.cat un missatge –un per curtmetratge- que haurà de contenir l’enllaç de YOUTUBE del curtmetratge, sense aparèixer-hi crèdits, per evitar al Jurat conèixer el nom que participa en la seva realització, més la informació següent:

Categoria a la qual es presenta: Premis Smartfilm Iguala’t o Premis Smartfilm Diversitat.

Títol del curtmetratge.

Localitzacions de rodatge.

Sinopsi de 5 línies del curtmetratge.

En un fitxer WORD adjunt amb lema/pseudònim s’haurà d’incloure:  Nom complet de l’autor/a o autors/es.
- NIF
- Telèfon/s
- Una adreça postal
- Una única adreça electrònica de contacte. L’Ajuntament mantindrà el contacte a través d’aquesta adreça electrònica.
- Membres de l’equip de rodatge i l’equip artístic
- Autorització del pare, mare o tutor

En altres fitxers d’imatge JPG s’hauran d’adjuntar les autoritzacions de participació al concurs de menors i, si escau, els consentiments d’imatge, mitjançant els models disponibles en el web, complimentats i signats pel pare, mare o tutor dels menors.
 

La documentació enviada per correu electrònic restarà sempre i únicament en mans del secretari/a del Jurat. El Jurat únicament tindrà accés als enllaços de YOUTUBE.

Ús de les imatges

Tots els productes presentats al concurs han d’acollir-se a la Llicència de Creative Commons.

L’Ajuntament de Girona estarà autoritzat, sense límit temporal ni territorial, per a fer qualsevol ús no lucratiu de totes les obres, ja sigui amb finalitat promocional, d’interès públic, divulgativa o amb finalitat de preservació i arxiu al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), sempre respectant l’autoria de l’obra.

Criteris de valoració

Tant els premis Iguala`t com els Diversitat tenen l’objectiu de contribuir a desenvolupar l’esperit
crític dels joves en relació amb els rols estereotipats sexistes, homòfobs i discriminatoris a la
societat on vivim, tot incentivant la reflexió col·lectiva, la creativitat i la implicació en la construcció
d’una ciutadania amb noves pràctiques comunicatives que valorin positivament la igualtat, la
tolerància i la diversitat.

Jurat

10.1. El jurat dels Premis Iguala’t i Diversitat estarà integrat per:

- Presidència: Silvia Paneque, tinenta d’alcaldia d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat.
- Secretaria: Mariana Casanovas, tècnica d’igualtat de gènere.
- Vocals: Rosa Maria Vilaseca Marco, en representació de les entitats LGTBI de Girona, Pilar Albertín Carbo, experta en violència de gènere i professora de psicologia a la UdG, Imma Merino Serrat, crítica cinematogràfica i professora d’història de l’art a l’UdG, Terenci Coromines Toro, professor de realització i direcció a l’ERAM i Alex Martí Subirós, director de TV Girona.

10.2. Les persones que formin part del jurat no poden participar a la convocatòria. En el cas que
alguna d’elles tingui relació directa amb algun dels projectes a avaluar, s’abstindrà de la seva
valoració.

Premis

Cada categoria tindrà un curtmetratge guanyador i un curtmetratge finalista. Els guanyadors de les
dues categories Iguala’t i Diversitat obtindran el següent premi:

Participació de les persones guanyadores en el rodatge d’un curtmetratge amb l’equip tècnic de l’Escola Universitària ERAM i presentació dels curtmetratges guanyadors dins de la programació de TVGirona.

Resolució i notificació

El jurat anunciarà el seu veredicte abans del 30 de novembre de 2017 a través del web i les xarxes socials de l’Ajuntament de Girona. 

Girona Film Office
Veure en el plànol: