Concursos de fotografia

Imatge il·lustrativa dels concursos de fotografia 

Concurs de fotografia solidària

Termini de presentació de fotografies: 31 de març de 2017

Objectius

La fotografia guanyadora serà utilitzada per fer la difusió de la Convocatòria de Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització de l’any 2017. No obstant, amb aquest concurs es pretén alhora promoure la sensibilització entorn de la problemàtica de la pobresa i de les desigualtats entre la ciutadania de Girona. 

Tema

El tema de la fotografia haurà d’estar lligat a la sensibilització per al desenvolupament i en especial sobre les següents temàtiques:
- Desigualtats nord-sud.
- Interculturalitat.
- Condicions de vida en els països empobrits.
- Paper de la dona en els països empobrits.

Característiques i format de les fotografies

Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos. 

Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de presentar en format digital i en format “jpg”. Les fotografies hauran de tenir una resolució d’entre 3 i 6 Mpx. i preferiblement d’una dimensió de 876 x 833 píxels

Participants

Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys, i podran presentar un màxim de 3 fotografies.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les fotografies és fins al 31 de març de 2017.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la fotografia en format digital i la documentació que s’indica en aquestes bases en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei. 

Guanyador del concurs 2017

El guanyador de la novena edició del concurs de fotografía solidaria és el Sr. Jordi Albertí, amb la seva fotografía "Desplaçament abrasador”.

Imatge guanyadora de l'edició 2017

Servei de Solidaritat i Cooperació
Veure en el plànol: