Beques i subvencions

Ajudes KREAS 2015

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de març de 2015.

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la creativitat i la recerca artístiques a la ciutat de Girona.

Poden optar a la convocatòria associacions, entitats i creadors vinculats a la ciutat de Girona de qualsevol camp artístic i de caire professionalitzador en música, teatre, dansa, literatura, arts plàstiques, arts visuals, audiovisuals i projectes de cultura tradicional i popular que facin una clara aposta per la creació contemporània.

Més informació

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2014 el termini de presentació és de l'1 al 30 de novembre

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir 2 ajudes a grups novells per a l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Més informació

Ajudes per al desenvolupament d'activitats ordinàries de les entitats esportives

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona finalitzarà el dia 20 d'octubre de 2014.

Les línies/programes dels ajuts són la promoció de l'esport de base (fins a 18 anys), l'esport federat (adults– majors de 18 anys) i el suport de l'esport d’èlit i professional. Les entitats podran presentar-se segons la tipologia i edats dels esportistes, a una línia/programa o a les diferents línies/programes.

Més informació

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

L'any 2015 el termini de presentació és el 17 d'abril.

L'Ajuntament de Girona, en el marc del programa municipal de Solidaritat i Cooperació, i amb l'assessorament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, convida a les entitats gironines a presentar propostes de projectes que estiguin dins d'aquest àmbits:

- Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
- Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització

 

Més informació

Ajuts als centres educatius per a biblioteques escolars

Termini de presentació de sol·licituds: l'11 de juliol de 2014.

L'Ajuntament de Girona promou el Programa de biblioteques escolars, elaborat pels serveis d'educació i biblioteques, amb l'objectiu de potenciar l'ús de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i d'investigació i per millorar la competència lectora de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar, establir vies de comunicació i els termes de col·laboració i regir les actuacions municipals en aquest àmbit. 

Més informació

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Hi haurà dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
1r termini: 27 de febrer de 2015
2n termini: 30 de juny de 2015

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: el 14 de novembre de 2014.

L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Termini de presentació de sol·licituds: el 4 de novembre de 2014.

L’Ajuntament ofereix aquesta convocatòria amb la voluntat de col·laborar amb els centres sostinguts amb fons públics per a la millora de la qualitat i la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, esdevé un suport perquè puguin desenvolupar la seva tasca educativa.

Més informació

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 24 d'octubre de 2014. 
Justificació fins al 30 de juny 2015.

Entre les línies estratègiques de la Regidoria d’Esports, en l’eix de les activitats, un dels seus objectius és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació

Beca 8 de març, d'estudis històrics de les dones a Girona

Convocatòria 2015-2016
Termini de presentació: 30 de maig de 2015

La convoca l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

Més informació

Beca de la Fundació Joan Bruguera

L'any 2014 el termini de presentació va ser el 31 de maig.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l'excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca dues beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d'especialització i/o treballs d'investigació mèdica a la Universitat de Montpeller o en qualsevol universitat pública de Catalunya. Les beques es concedeixen per al curs 2014-2015, amb la possibilitat de demanar pròrroga per a un curs addicional.

Més informació

Beca de recerca Lluís Batlle i Prats

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 d'abril de 2015.

L'Institut d'Estudis Gironins i l'Ajuntament de Girona convoquen la 1a Beca de Recerca Dr. Lluís Batlle i Prats. Aquesta beca de caràcter biennal, té com a objectiu promoure la realització de treballs d'investigació en ciències socials i humanes en l'àmbit territorial de la ciutat de Girona.
Poden optar a la beca totes aquelles persones que , individualment o col·lectiva, presentin un projecte de recerca d'acord amb les bases.

Més informació

Beca Joaquim Franch

Convocatòria tancada. (Vegeu la resolució 2014)
Termini de presentació de sol·licituds: el 30 d'abril de 2014.

La beca convocada pel Consell Escolar Municipal (CEM) té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. Aquesta beca es convoca cada dos anys.

Més informació

Beca Josep Pallach

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Més informació

Beques i ajuts a alumnes amb pocs recursos

Convocatòries de beques i ajuts a alumnes amb menys recursos 
Beques per a escoles bressol
Beques i ajuts per a les activitats d'estiu
Beques i ajuts per a alumnes de l'Escola Municipal de Música
Ajuts per alumnes amb pocs recursos que participen en activitats extraescolars...

Més informació

Beques Joves10

Les Beques Joves10 s'atorgaran als millors projectes basats en la cultura de l’esforç i que aportin un valor a la societat.

Més informació

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances 2015

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de febrer de 2015

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Més informació

Subvenció a les persones titulars dels immobles directament afectats per les obres de llarga durada del Tren d'Alta Velocitat
2a CONVOCATÒRIA

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 26 de juny de 2014, ambdós inclosos.

S'ha obert un nou termini per a les persones que no hagin presentat sol·licitud dins del termini de la primera convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de Sant Narcís per les molèsties ocasionades durant un període perllongat en el temps de les obres del TAV. La subvenció consistirà en l’atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, d’una quantitat equivalent a un percentatge de l’IBI corresponent a l’any 2013.

Més informació

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure

El termini de presentació és el 18 de març de 2015

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats juvenils i d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils i entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats.

Més informació

Subvenció pel transport adaptat

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és fins el dia 4 de desembre de 2014.

És objecte de la present convocatòria l'atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.

Més informació

Subvenció per a la participació al Cicle Girona Corals 2013

L'any 2013 el termini de presentació va se el 15 de juliol de 2013.

L’objectiu és incentivar la consolidació i el creixement de les corals de casa nostra, incrementar la seva participació en projectes ciutadans i col·laborar en la seva evolució artística dins el marc d’aquesta expressió musical.

Els projectes seleccionats es presentaran en el marc del cicle Girona Coral , que es portarà a terme els diumenges al matí del mes de novembre de 2013, a la sala de cambra de l’Auditori de Girona.

Més informació

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

L'any 2014 el termini de presentació és el 10 de març.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:
- Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.
- Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

 

Més informació

Subvencions per a l'organització de festes majors

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

 

Més informació

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d'octubre de 2013

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomantar la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, com a objectiu d'interès econòmic i social general de la ciutat.

Més informació