Beques i subvencions

Programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà

Convocatòria tancada.
Ja podeu consultar la resolució definitiva de la convocatòria 2019.

Els ajuts per a formar part del programa anual d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà es corresponen a la Modalitat A de les bases reguladores del Programa de suport a la creació, mitjançant l'atorgament d'ajudes en espècie.

Més informació

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives d’emprenedoria empresarial a la ciutat.

Més informació

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona, i adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona.

Més informació

Convocatòria 2019 - Beca 8 de març

Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'agost de 2019

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

Més informació

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019.

L'Ajuntament de Girona, en el marc del programa municipal de Solidaritat i Cooperació, i amb l'assessorament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, convida a les entitats gironines a presentar propostes de projectes que estiguin dins d'aquest àmbits:

Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització

Més informació

Subvencions en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2019

Convocatòria 2019 - Pendent de publicació.

El Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Girona preveu una partida per fer actuacions en els barris que se sotmet a participació ciutadana a través del procés dels Pressupostos Participats dels Barris.

Fruit d'aquesta consulta, els veïns i veïnes poden votar projectes a desenvolupar per les entitats que tenen com a objectiu la dinamització dels barris.

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris seleccionats pels veïns i veïnes en el marc de la consulta durant el procés dels pressupostos participats.

Més informació

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona per l'any 2019

Termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de setembre de 2019.

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Més informació

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2019

Termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de setembre de 2019.

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Més informació

Ajuts Girona Kreas

Convocatòria 2019.
Ja podeu consultar la relació definitiva de projectes admesos i exclosos. 

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Més informació

Subvencions Amplia Cultura

Convocatòria 2019. 
Ja podeu consultar la relació definitiva de projectes d'admesos i exclosos.

L'objectiu de la subvenció és donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal.

Més informació

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes de l'Espai Marfà

Convocatòria 2019
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 20 de setembre de 2019.

Les ajudes per a l’enregistrament de maquetes formen part del Programa de suport a la creació de l’Espai marfà, concretament en la seva modalitat B.

Més informació

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat

Convocatòria oberta.
Ja podeu consultar la resolució de subvencions presentades fins al 30 d'abril.
Les sol·licituds es podran presentar fins a 31 d'octubre de 2019 o fins a esgotar la partida pressupostària.

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic. Entre d’altres, i sense que sigui una llista tancada, poden ser celebracions d’aniversaris, publicacions, actes comunicatius, festes populars i tradicionals, festivals, activitats que promoguin la ciència i la tecnologia o activitats de promoció dels drets humans i l’educació en valors.

Més informació

Activa el teu projecte

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

L'objectiu d'aquesta subvenció és promoure i donar suport a projectes educatius dels centres educatius de la ciutat de Girona que responguin a les següents finalitats: Foment del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació; Promoció de la participació de l'escola, potenciant la implicació dels infants i joves, especialment en el seu barri; Millora de la perspectiva de gènere en la vida quotidiana de la comunitat educativa; Pràctiques d’educació inclusiva; Millora en l'eficiència energètica a l'escola i entorn; Foment de l'aprenentatge d'una tercera llengua.

Més informació

Activa el teu pati

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

L’Ajuntament té la voluntat de promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius que treballin la inclusió i cohesió social, l'adequació i funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati, que potenciïn la reflexió del pati com a element educatiu, que incorporin la comunitat educativa en la definició d'aquest projecte.
 

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
Es podran presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2020.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Més informació

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta. 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.

L'objecte d'aquesta subvenció és facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.
 

L'objectiu d'aquesta subvenció és facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. També té com objectiu facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de setembre de 2019.

Facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres escolars de la ciutat, per a la realització de festivals de Nadal i de cloenda de curs, corresponents al curs escolar 2019-2020

Més informació

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Bases aprovades definitivament.
Convocatòria 2019 properament.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També a donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

Més informació

Subvenció a les escoles bressol privades de Girona per a l'establiment de convenis de col·laboració en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys

Convocatòria 2019
Ja podeu consultar la resolució definitiva.

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2019- 2020 i 2020-2021 amb les escoles bressol privades que participin en l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de Girona, mitjançant l’oferta de places subvencionades parcialment per l’Ajuntament i adreçades a infants nascuts l’any 2018 empadronats a Girona.

Més informació

Subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona per al curs 2019-2020

Presentació de sol·licituds fins al 30 de maig de 2019.
Per al curs 2019-2020 s'ha convocat la modalitat 1 (Dotació de fons) i la modalitat 2 (Activa la biblioteca) de les bases reguladores.

Subvenció que té com objectiu potenciar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció d’espai d’aprenentatge i de suport a la docència i a la promoció lectora.

Més informació

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail

Termini de presentació de sol·licituds per la subvenció de la Trailwalker: 13 de maig de 2019
Termini de presentació de sol·licituds per la subvenció de l'Oncotrail: 15 de juliol de 2019

L’objectiu és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail.

Més informació

Subvencions per a la participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional

El termini de presentació de sol·licituds per al programa D de les subvencions en matèria esportiva és el 20 de setembre de 2019. 

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives, registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i centres de formació professional de la ciutat de Girona que participin en competicions esportives internacionals d’alt nivell (campionat d’Europa o del món), sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Més informació

Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat

El termini de presentació de sol·licituds per al programa C (Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat) és el 21 de maig de 2019. 

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o extraordinari a la ciutat, durant l’any 2019 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva, i en el cas de la línea programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Girona.

Més informació

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris

Termini de sol·licitud per a les carnestoltes: 30 d'abril de 2019.
Termini de sol·licitud per a les festes majors: 31 d'octubre de 2019.

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Més informació

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona

Beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2019.

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’ajuda d’allotjament a les residències d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa SIRESA Campus. Es tracta de dues ajudes d’allotjament per a la residència de Girona de la companyia i quatre per a la residència ubicada de la plaça de Lesseps de Barcelona. En aquesta última, hi haurà dues beques al 100% i dues al 50%.

Les ajudes cobriran l’allotjament en habitacions dobles de la residència durant el període acadèmic del curs 2019-2020. No s’hi inclouen les despeses per consums d’aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.

Més informació

Beca Josep Pallach. 16a convocatòria

Ja podeu consultar la resolució de la 16a convocatòria.
S'ha declarat deserta.

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Més informació

Beca de la Fundació Joan Bruguera

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 17 d'abril de 2019.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdiques preferentment a la Universitat de Montpeller.

Més informació

Subvenció pel transport adaptat

Convocatòria tandada.
El termini de presentació de sol·licituds va ser el 23 de novembre de 2018.
El termini de justificació va ser el 15 de gener de 2019.

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de subvencions, de caràcter no nominatives amb règim de concurrència competitiva, destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn per a l’any 2018.

Més informació

Beca Girona Premi d'Europa 2019

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2019.

Per a projectes i iniciatives d'interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Més informació

IBI. Ajuts per a les famílies monoparentals

Convocatòria tancada.

Ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.

Més informació

Subvencions per a finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona

La presentació de sol·licituds va ser del 19 d'octubre al 7 de novembre de 2018.

L’objecte de la convocatòria de subvencions és finançar iniciatives realitzades per associacions de Girona representatives del sector de les tecnologies digitals, que tinguin com a objectiu la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona com a element de competitivitat i innovació.

Més informació

Subvenció de l'IBI dels habitatges desocupats que siguin cedits a la borsa de mediació per al lloguer social

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2019.

Convocatòria per a la subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones propietàries que posin a disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social de l'Oficina Municipal d'Habitatge el seu habitatge buit

Més informació

Beca Joaquim Franch

18a Convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2018

Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.

Més informació

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils per a l'any 2018

El període de justificació finalitza el 31 de gener de 2019.

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

► Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.
► Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

El termini de presentació de sol·licituds és el 19 de desembre de 2018.

Subvenció que té com objectiu és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació

Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2018-2019

El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de febrer de 2019.

Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Més informació

4a Beca dels Premis Carles Rahola

Termini de presentació: 10 de gener de 2019

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la tercera edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.

Més informació

Subvenció d'un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís

Convocatòria tancada.
Publicació de la resolució definitiva 2018

Subvenció per donar suport a un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís, per fomentar l’emprenedoria i l’economia creativa, al mateix temps que contribuir a dinamitzar l’economia local i a regenerar la zona urbana del barri de Sant Narcís, a desenvolupar durant el període 2018-2020.

Més informació

Girona Actua

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2018 o quan s'esgoti el crèdit disponible.

Girona Actua és l'eina d'intervenció que ha desenvolupat l'Ajuntament de Girona, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur mitjançant, principalment, el foment de la contractació en empreses a través d'incentius econòmics. 

Més informació

Ajuts Aixequem Persianes 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre 2018 o fins a exhaurir el pressupost.

Programa que vol fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. També vol millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d'ajuts que amorteixi l'impacte que la crisi té en el si de les famílies i les persones que la pateixen.

Més informació

Avantprojectes per incloure activitats organitzades per entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2018

El període de sol·licitud és del 27 de març al 5 d'abril.

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Més informació

Notícies

L'Ajuntament de Girona destina 85.000 euros a les convocatòries de subvencions de les associacions de comerciants i d'hostaleria i restauració de la ciutat
06/08/2019  |  L'objectiu de la iniciativa és el foment i la dinamització dels dos sectors en el municipi.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts d'educació per al curs 2019-2020
19/06/2019  |  L'objectiu de les diferents línies de subvencions és promoure i donar suport als projectes de les escoles de la ciutat.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de la Beca 8 de Març de recerca sobre la memòria històrica de les dones a la ciutat
12/06/2019  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar fins al 6 d'agost i el projecte becat s'haurà de lliurar abans del 31 de desembre del 2020.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs 2019-2020
30/04/2019  |  Els centres interessats tenen temps fins al 30 de maig per presentar la sol·licitud.