Beques i subvencions

Ajuts Aixequem Persianes 2016

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016 o bé fins a esgotar el crèdit disponible.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres escolars de la ciutat, per a la realització de festivals de Nadal i de cloenda de curs, corresponents al curs escolar 2016-2017.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a biblioteques escolars. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Subvenció per als centres educatius de la ciutat per col·laborar amb la biblioteca escolar i augmentar la seva presència i acció en els centres.

Més informació

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Subvenció que té com objectiu és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació

Activa el teu pati. Curs 2016-17

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

L’Ajuntament té la voluntat de promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius que treballin la inclusió i cohesió social, l'adequació i funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati, que potenciïn la reflexió del pati com a element educatiu, que incorporin la comunitat educativa en la definició d'aquest projecte.
 

Més informació

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

L'objectiu d'aquesta subvenció és facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. També té com objectiu facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Més informació

Programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà

L’any 2016 el termini de presentació és del 23 de maig al 20 de juny de 2016

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3 grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic durant l’any 2016.

Més informació

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

L'any 2016 el termini de presentació és el 25 de maig.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:
- Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.
- Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

 

Més informació

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure

Properament es publicarà la convocatòria amb el termini de presentació.

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats juvenils i d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils i entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats.

Més informació

Ajuts GIRONA KREAS 2016

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de maig de 2016.

Sessió informativa el dimecres 27 d'abril, de 19 a 20.30 h, a l'Espai Marfà.

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Més informació

Activa el teu projecte

Termini de presentació de sol·licituds: 6 de juliol de 2015

El passat 27 de març la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va aprovar la Convocatòria d'ajuts "Activa el teu projecte" adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona pel proper curs 2015-2016.

Més informació

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

L'any 2016 el termini de presentació és l'1 d'abril.

L'Ajuntament de Girona, en el marc del programa municipal de Solidaritat i Cooperació, i amb l'assessorament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, convida a les entitats gironines a presentar propostes de projectes que estiguin dins d'aquest àmbits:

Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització

Més informació

Ajuts per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona 2016

Termini: 19 de març de 2016

L’objectiu de l’Ajuntament de Girona és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail. 

Les bases de la convocatòria tenen per objecte determinar els criteris per a la concessió d’ajuts per participar en la Trailwalker Girona 2016, perquè és la primera prova d’aquestes característiques a celebrar-se (16-17 abril).

Més informació

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats organitzades per entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2016

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de març de 2016

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Més informació

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2015 el termini de presentació és del 2 al 30 de novembre

L'Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir fins a 2 ajudes a grups novells per a l'enregistrament de maquetes, amb l'objectiu d'impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d'assaig de l'Espai Marfà.

Més informació

Ajudes per al desenvolupament d'activitats ordinàries de les entitats esportives. Temporada 2015-2016

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona finalitzarà el dia 6 de novembre de 2015.

Les línies/programes dels ajuts són la promoció de l'esport de base (fins a 18 anys), l'esport federat (adults– majors de 18 anys) i el suport de l'esport d’èlit i professional. Les entitats podran presentar-se segons la tipologia i edats dels esportistes, a una línia/programa o a les diferents línies/programes.

Més informació

Beca Joaquim Franch

Projectes i iniciatives d’interès social en matèria d’educació cívica. 

Més informació

Beca Josep Pallach

Termini de presentació: 2 de novembre del 2015

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Més informació

Beca dels Premis Carles Rahola

Termini de presentació: 15 de novembre del 2015

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la primera edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines.

Més informació

Beca 8 de març, d'estudis històrics de les dones a Girona

Convocatòria 2015-2016
Termini de presentació: 30 de maig de 2015

La convoca l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

Més informació

Beca de recerca Lluís Batlle i Prats

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 d'abril de 2015.

L'Institut d'Estudis Gironins i l'Ajuntament de Girona convoquen la 1a Beca de Recerca Dr. Lluís Batlle i Prats. Aquesta beca de caràcter biennal, té com a objectiu promoure la realització de treballs d'investigació en ciències socials i humanes en l'àmbit territorial de la ciutat de Girona.
Poden optar a la beca totes aquelles persones que , individualment o col·lectiva, presentin un projecte de recerca d'acord amb les bases.

Més informació

Subvenció pel transport adaptat

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és fins el dia 4 de desembre de 2014.

És objecte de la present convocatòria l'atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.

Més informació

Beca de la Fundació Joan Bruguera

L'any 2014 el termini de presentació va ser el 31 de maig.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l'excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca dues beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d'especialització i/o treballs d'investigació mèdica a la Universitat de Montpeller o en qualsevol universitat pública de Catalunya. Les beques es concedeixen per al curs 2014-2015, amb la possibilitat de demanar pròrroga per a un curs addicional.

Més informació

Subvenció a les persones titulars dels immobles directament afectats per les obres de llarga durada del Tren d'Alta Velocitat
2a CONVOCATÒRIA

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 26 de juny de 2014, ambdós inclosos.

S'ha obert un nou termini per a les persones que no hagin presentat sol·licitud dins del termini de la primera convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de Sant Narcís per les molèsties ocasionades durant un període perllongat en el temps de les obres del TAV. La subvenció consistirà en l’atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, d’una quantitat equivalent a un percentatge de l’IBI corresponent a l’any 2013.

Més informació

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d'octubre de 2013

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomantar la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, com a objectiu d'interès econòmic i social general de la ciutat.

Més informació

Subvenció per a la participació al Cicle Girona Corals 2013

L'any 2013 el termini de presentació va se el 15 de juliol de 2013.

L’objectiu és incentivar la consolidació i el creixement de les corals de casa nostra, incrementar la seva participació en projectes ciutadans i col·laborar en la seva evolució artística dins el marc d’aquesta expressió musical.

Els projectes seleccionats es presentaran en el marc del cicle Girona Coral , que es portarà a terme els diumenges al matí del mes de novembre de 2013, a la sala de cambra de l’Auditori de Girona.

Més informació

Subvencions per a l'organització de festes majors

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

 

Més informació

Beques Joves10

Les Beques Joves10 s'atorgaran als millors projectes basats en la cultura de l’esforç i que aportin un valor a la societat.

Més informació

Beques i ajuts a alumnes amb pocs recursos

Convocatòries de beques i ajuts a alumnes amb menys recursos 
Beques per a escoles bressol
Beques i ajuts per a les activitats d'estiu
Beques i ajuts per a alumnes de l'Escola Municipal de Música
Ajuts per alumnes amb pocs recursos que participen en activitats extraescolars...

Més informació

Notícies

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA
13/05/2016  |  El termini de presentació de les sol·licituds, junt amb la documentació exigida, finalitzarà el dia 15 de juny de 2016.
L'Ajuntament de Girona duplica la dotació pressupostària destinada als ajuts de creació artística Girona Kreas
08/04/2016  |  Aquest 2016 la quantitat econòmica per a aquestes beques i subvencions arriba als 100.000 euros. També s'ha creat una nova modalitat d'ajut adreçat a la recerca i creació artística.
L'Espai Marfà presenta en públic els grups participants de les iniciatives de suport a la creació
21/01/2016  |  The Basement i Els Berros de la Cort presentaran en concert el resultat del treball realitzat.
L'Espai Marfà obre una convocatòria per concedir dues ajudes a grups musicals per a l'enregistrament de maquetes
05/11/2015  |  Les ajudes consisteixen en 5 sessions per a la producció, gravació i mescla d'una maqueta i el termini de presentació és del 2 al 30 de novembre.
L'Espai Marfà obre una convocatòria per concedir dues ajudes a grups musicals per a la producció i direcció de directes
23/09/2015  |  Les ajudes consisteixen en 5 sessions de treball per a la producció i direcció del directe i el termini de presentació és del 28 de setembre al 23 d'octubre.