Beques i subvencions

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del dia 12 d’abril al 10 de maig de 2018, inclòs.

L'Ajuntament de Girona, en el marc del programa municipal de Solidaritat i Cooperació, i amb l'assessorament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, convida a les entitats gironines a presentar propostes de projectes que estiguin dins d'aquest àmbits:

Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització

Més informació

Ajuts Girona Kreas

Convocatòria tancada.
Properament es publicarà en aquest web la llista d'admesos i no admesos a la convocatòria.

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Més informació

Girona Actua

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2018 o quan s'esgoti el crèdit disponible.

Girona Actua és l'eina d'intervenció que ha desenvolupat l'Ajuntament de Girona, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur mitjançant, principalment, el foment de la contractació en empreses a través d'incentius econòmics. 

Més informació

Subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona per al curs 2018-2019

Presentació de sol·licituds del 15 de juny al 5 de juliol de 2018.

Subvenció que té com objectiu potenciar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció d’espai d’aprenentatge i de suport a la docència i a la promoció lectora.

Més informació

Subvenció pel transport adaptat

Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler. El termini per a la presentació de sol·licituds s'establirà a la convocatòria i serà d'un mínim de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de subvencions, de caràcter no nominatives amb règim de concurrència competitiva, destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn per a l’any 2018.

Més informació

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius

L'objecte d'aquesta subvenció és facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Més informació

Activa el teu projecte. Curs 2017-2018

Ja podeu consultar la resolució per a la convocatòria del curs 2017-2018.
El termini de justificació finalitzarà el divendres 29 de juny de 2018.

L'objectiu d'aquesta subvenció és promoure i donar suport a projectes educatius dels centres educatius de la ciutat de Girona que responguin a les següents finalitats: Foment del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació; Promoció de la participació de l'escola, potenciant la implicació dels infants i joves, especialment en el seu barri; Millora de la perspectiva de gènere en la vida quotidiana de la comunitat educativa; Pràctiques d’educació inclusiva; Millora en l'eficiència energètica a l'escola i entorn; Foment de l'aprenentatge d'una tercera llengua.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona. Curs 2017-2018

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar l'11 d'octubre de 2017.

Facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres escolars de la ciutat, per a la realització de festivals de Nadal i de cloenda de curs, corresponents al curs escolar 2016-2017.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2017-2018

Es podran presentar sol·licituds fins els divendres 29 de juny de 2018.

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Més informació

Activa el teu pati

Ja podeu consultar la resolució per a la convocatòria del curs 2017-2018.
El termini de justificació finalitzarà el divendres 28 de setembre de 2018.

L’Ajuntament té la voluntat de promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius que treballin la inclusió i cohesió social, l'adequació i funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati, que potenciïn la reflexió del pati com a element educatiu, que incorporin la comunitat educativa en la definició d'aquest projecte.
 

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2017-2018

Ja podeu consultar la resolució per a la convocatòria del curs 2017-2018.
El termini de justificació finalitzarà divendres 29 de juny de 2018.

L'objectiu d'aquesta subvenció és facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. També té com objectiu facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Més informació

Subvenció d'un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís

Presentació de sol·licituds fins al 15 de juny de 2018.

Subvenció per donar suport a un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís, per fomentar l’emprenedoria i l’economia creativa, al mateix temps que contribuir a dinamitzar l’economia local i a regenerar la zona urbana del barri de Sant Narcís, a desenvolupar durant el període 2018-2020.

Més informació

Subvencions d'activitats culturals complementàries a l'oferta municipal

Convocatòria tancada.
Relació definitiva d'admesos i exclosos a la Convocatoria de Subvencions d'Activitats Culturals Complementàries a l'Oferta Municipal 2018

Donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal.

Més informació

Programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà

L'any 2018 el termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 3 al 27 d’abril.

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3 grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic durant l’any 2018.

Més informació

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Convocatòria 2018 tancada.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També a donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

Més informació

Subvencions en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2018

Bases aprovades definitivament. Properament sortirà publicada la convocatòria 2018

El Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Girona preveu una partida per fer actuacions en els barris que se sotmet a participació ciutadana a través del procés dels Pressupostos Participats dels Barris.

Fruit d'aquesta consulta, els veïns i veïnes poden votar projectes a desenvolupar per les entitats que tenen com a objectiu la dinamització dels barris.

Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris seleccionats pels veïns i veïnes en el marc de la consulta durant el procés dels pressupostos participats.

Més informació

Avantprojectes per incloure activitats organitzades per entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2018

El període de sol·licitud és del 27 de març al 5 d'abril.

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Més informació

Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2017-2018

El termini de presentació de sol·licituds serà el 20 de novembre de 2017.

Les línies/programes dels ajuts són la promoció de l'esport de base (fins a 18 anys), l'esport federat (adults– majors de 18 anys) i el suport de l'esport d’èlit i professional. 

Més informació

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2018

El termini de sol·licitud de subvenció de la Trailwalker Girona és el 17 de maig de 2018·
El termini de sol·licitud de subvenció de l'Oncotrail és el 15 de juliol de 2018.

L’objectiu és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail.

Més informació

Subvenció a les escoles bressol privades de Girona per a l'establiment de convenis de col·laboració en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys

Convocatòria 2018
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 6 d'abril de 2018 .

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2018- 2019 i 2019-2020 amb les escoles bressol privades que participin en l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de Girona, mitjançant l’oferta de places subvencionades parcialment per l’Ajuntament i adreçades a infants nascuts l’any 2017 empadronats a Girona.

Més informació

Beca Girona Premi d'Europa 2018

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2018

Per a projectes i iniciatives d'interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Més informació

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils per a l'any 2018

El període de presentació de sol·licituds és del 16 d’abril al 14 de maig de 2018.

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

► Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.
► Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Més informació

Ajuts Aixequem Persianes 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre 2018 o fins a exhaurir el pressupost.

Programa que vol fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. També vol millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d'ajuts que amorteixi l'impacte que la crisi té en el si de les famílies i les persones que la pateixen.

Més informació

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert de l’1 al 19 d’octubre de 2018.

Convocatòria per a formar part del programa anual d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà en la modalitat de Suport a la gravació i producció de fonogrames (enregistrament de maquetes), mitjançant l'atorgament d'ajudes en espècie.

Més informació

Beca Joaquim Franch

18a Convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2018.
El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 28 de setembre de 2018.

Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.

Més informació

Beca Josep Pallach

El termini de presentació de la sol·licitud de la beca és el 30 de gener de 2017.

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Més informació

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 13 de març de 2018.

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

Més informació

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona per l'any 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 13 de març de 2018.

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d'interès econòmic i social general de la ciutat.

Més informació

Beca de la Fundació Joan Bruguera

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 20 d'abril de 2018.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdiques preferentment a la Universitat de Montpeller.

Les beques es concedeixen per una durada màxima cadascuna d’un any o curs acadèmic, amb possibilitat de demanar pròrroga per un curs o any addicional.

Més informació

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Més informació

Ajuts per a les famílies monoparentals

Presentació de sol·licituds del 3 de novembre al 4 de desembre de 2017.

Ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de gener de 2018.

Subvenció que té com objectiu és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació

3a Beca dels Premis Carles Rahola

Termini de presentació: 10 de gener de 2018

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la tercera edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.

Més informació

Beca 8 de març - Convocatòria 2017-2018

El termini de presentació de les sol·licituds va ser el 21 d'agost de 2017.

La Beca 8 de març, d'estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l'Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l'estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. 

Més informació

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona

Beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2017.

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’ajuda d’allotjament a les residències d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa SIRESA Campus. Es tracta de dues ajudes d’allotjament per a la residència de Girona de la companyia i quatre per a la residència ubicada de la plaça de Lesseps de Barcelona. En aquesta última, hi haurà dues beques al 100% i dues al 50%.

Les ajudes cobriran l’allotjament en habitacions dobles de la residència durant el període acadèmic del curs 2017-2018. No s’hi inclouen les despeses per consums d’aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.

Més informació

Notícies

L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a les biblioteques escolars per al curs 2018-2019
15/06/2018  |  Els centres interessats tenen temps fins al 5 de juliol per presentar la seva sol·licitud.
Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2018
24/04/2018  |  El termini de sol·licitud de subvenció de la Trailwalker Girona és el 17 de maig de 2018. El termini de sol·licitud de subvenció de l'Oncotrail és el 15 de juliol de 2018.
L'Ajuntament de Girona destina 169.500 euros a la convocatòria 2018 d'ajuts a projectes de solidaritat i cooperació
12/04/2018  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar a partir d'avui i fins al 10 de maig.
18a Convocatòria Beca Joaquim Franch 2018
04/04/2018  |  Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica. El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 28 de setembre de 2018.
L'Ajuntament de Girona destina 130.000 euros a les subvencions de projectes artístics i activitats culturals
13/03/2018  |  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 26 de març. Demà, dimecres, es farà una sessió informativa sobre aquestes ajudes a l'Espai Marfà (19 h).
L'Ajuntament de Girona destina 80.000 euros a les convocatòries de subvencions de les associacions de comerciants i d'hostaleria i restauració de la ciutat
19/02/2018  |  L'objectiu que es persegueix és el foment i la dinamització dels dos sectors en el municipi.
"Entre quatre parets" és el projecte guanyador de la Beca 8 de març, d'estudis d'història de les dones a Girona 2017-2018
20/10/2017  |  El Jurat de la Beca 8 de març ha atorgat la beca d'enguany a Céline Xicola i Montserrat Carbonell pel projecte "Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (1769-1960).
L'Ajuntament de Girona destinarà 50.000 euros a subvencionar l'IBI a famílies monoparentals
13/10/2017  |  Amb aquesta mesura s'equiparen els ajuts econòmics de l'impost sobre béns immobles (IBI) ja existents de les famílies nombroses amb famílies monoparentals.
L'Espai Marfà obre la convocatoria d'ajudes per a l'enregistament de maquetes
04/10/2017  |  El termini de presentació és el 27 d'octubre de 2017.
Un total de 19 projectes artístics reben una ajuda Kreas en la convocatòria d'aquest any
08/09/2017  |  Fa dos anys que l'Ajuntament de Girona destina 100.000 euros a aquestes beques i subvencions que tenen la finalitat d'impulsar la creació i la recerca en tots els àmbits artístics vinculats a la ciutat.