Beques i subvencions

Programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà

L'any 2016 el termini de presentació és del 23 de maig al 20 de juny de 2016.

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3 grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic durant l’any 2016.

Un grup de música no sols ha de tenir una bona proposta artística sinó que a més ha de tenir els coneixements per fer-la créixer i participar del seu desenvolupament. Més enllà dels aspectes artístics, hi ha un sector i entorn professional que cal conèixer per tal de desenvolupar una carrera amb èxit. L’acompanyament i la capacitació és necessària tant pels artistes emergents com a per a músics professionals o en vies de professionalització que necessiten revisar esquemes per adaptar-se al funcionament d’un sector en continua evolució.

Els grups seleccionats per la convocatòria 2016 del programa d’acompanyament musical de l’Espai Marfà esdevindran grups residents de l’any, i de comú acord amb tècnics de l’Espai Marfà i la Casa de la Música del Gironès establiran el contingut del programa d’acompanyament que pot incloure diferents accions d’entre les següents:

 Residències artístiques. Cessió d’espais i de recursos
 Suport a la producció i direcció musical
 Suport a la producció i direcció de directes
 Suport a la gravació i producció de fonogrames
 Suport a la distribució digital
 Suport a la gravació i producció audiovisual (directe o clip)
 Suport en estratègia de desenvolupament artístic
 Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting.
 Suport en recerca de finançament
 Participació als taller i cursos de formació del programa d’activitats musicals de l’Espai Marfà

Cadascuna de les accions comptarà amb l’assessorament de professionals del sector que capacitaran als participants amb eines que ajudaran a millorar la gestió de les seves carreres artístiques. Aquestes accions poden ser úniques i diferenciades per a cadascun dels grups seleccionats o bé compartides.

Es posarà a disposició dels grups seleccionats el recursos disponibles a l’Espai Marfà (bucs d’assaig i sala d’actes) i de la Casa de la Música del Gironès (Sala La Mirona), així com el personal necessari per dur a terme les accions.

Destinataris

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia.

La convocatòria s’adreça a artistes emergents o en procés de professionalització que puguin acreditar una certa trajectòria, activitat continuada i experiència en l’àmbit de les actuacions en directe.

Criteris de selecció

Com a criteris de selecció es valorarà l’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat, la qualitat i la projecció de les propostes musicals, així com l’impacte d’aquesta ajuda en el desenvolupament i professionalització de la carrera de l’artista.

Es prioritzaran aquelles propostes cantades en català.
Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups residents o amb vinculació artística a Girona i la seva àrea urbana

La selecció de propostes serà feta per l’equip tècnic de l’Espai Marfà i de la Casa de la Música del Gironès. Durant el procés de selecció es podrà concertar una trobada amb els grups o artistes sol·licitants per ampliar informacions i tenir més coneixement de les propostes presentades.

Calendari

Termini per a la presentació de propostes: del 23 de maig al 20 de juny de 2016.

Resolució: a partir del 15 de juliol de 2016 es comunicarà la relació provisional de grups seleccionats. Una vegada reunits aquests grups amb els tècnics de l’Espai Marfà i de la Casa de la Música del Gironès, i acordat el pla de treball, es publicarà la relació definitiva de grups participants.

Calendari de treball: de setembre de 2016 a maig de 2017.

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’obre el 23 de maig de 2016 i es tanca el 20 de juny de 2016.

El sol·licitant haurà d’adreçar-se al web www.girona.cat/marfa i omplir el formulari de sol·licitud de la convocatòria. Una vegada omplert, haurà d’imprimir-ne una còpia per presentar-la al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona juntament amb la resta del projecte a presentar.

Juntament amb el formulari de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar una còpia impresa i en format digital del projecte al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona (veure altres adreces i horaris on és possible fer el registre: www.girona.cat/ic. Es recomana presentar tota la documentació en format pdf, assegurant-se la compatibilitat entre diferents sistemes operatius, i amb una limitació de 10Mb.

També es pot enviar la sol·licitud amb tota la documentació complerta a la mateixa adreça del registre mitjançant el sistema de correu administratiu, o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques. En aquests casos, i dins el termini establert en les bases, es comunicarà la data i el lloc de presentació per correu electrònic: espaimarfa@ajgirona.cat

Documentació a presentar

1. Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.
3. Documentació que acredita la vinculació amb la ciutat de Girona (si s’escau).

Altra documentació sobre el projecte musical (opcional):
1. Presentació més extensa del grup (currículum i trajectòria de la formació i/o components) o dels projectes a desenvolupar.
2. Exemplar del darrer àlbum publicat.
3. Altres

Obligacions dels beneficiaris

En el marc de la convocatòria i com a part de les sessions de treball els grups seleccionats es comprometran a fer una presentació pública, participant en un concert no remunerat a l’Espai Marfà o en altres programacions municipals durant la temporada 2016-2017.

Els grups seleccionats autoritzen l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès a fer la comunicació pública de totes les activitats, materials i suports generats en el marc d’aquesta convocatòria.

Els grups seleccionats faran constar el suport i els logotips de l'Ajuntament de Girona, l’Espai Marfà i la Casa de la Música del Gironès en tota la documentació i materials de difusió publicats en el marc d’aquesta convocatòria.

L’incompliment del programa d’acompanyament acordat serà motiu de revocació de l’ajuda i dels compromisos adquirits.

Espai Marfà
 • Adreça:

  C. de Baix, 2
  17006 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 009 - Centraleta
  972 232 715 - Biblioteca
  972 245 111 - Centre cívic
  972 241 010 - EUMES
  972 236 815 - Bucs d’assaig

 • A/e:
 • Horaris:

  De dilluns a divendres de 9 a 21.30 h
  Dissabtes 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h

  JULIOL i AGOST:
  Dilluns, dimecres, dijous i divendres
  de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 20 h
  Dimarts de 15.30 a 20 h
   

  BIBLIOTECA SALVADOR ALLENDE
  Dilluns, dimecres, dijous i divendres
  de 10 a 20 h
  Dimarts de 15.30 a 20 h
  Dissabte d'11 a 14 i de 16 a 19 h

  JULIOL i AGOST:
  Dilluns, dimecres, dijous i divendres
  de 10 a 14 h i de 15.30 a 20 h
  Dimarts de 15.30 a 20 h
  Dissabte tancat
   

  BUCS D’ASSAIG
  Dilluns, dimarts i divendres
  de 15 a 22 h.
  Dimecres i Dijous de 9 a 14 h
  i de 15 a 22 h.
  Dissabte de 9 a 14 h i de 15 a 21 h

  AGOST:
  Dilluns a Divendres de 15 a 21h
  Dissabte tancat.

 • Com arribar:

  Amb bus urbà: Línia 3
  Amb Girocleta: estació Can Ninetes

Veure en el plànol: