Beques i subvencions

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat

Convocatòria oberta.
Les sol·licituds es podran presentar fins a 31 de desembre de 2018 o fins a esgotar la partida pressupostària.

Objecte de la subvenció

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic. Entre d’altres, i sense que sigui una llista tancada, poden ser celebracions d’aniversaris, publicacions, actes comunicatius, festes populars i tradicionals, festivals, activitats que promoguin la ciència i la tecnologia o activitats de promoció dels drets humans i l’educació en valors.

S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

S’admeten sol·licituds objecte d’aquesta convocatòria que es desenvolupin durant el darrer trimestre de 2017 i tot l’any 2018.

Documentació a presentar amb les sol·licituds

  1. Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris.
     
  2. Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses.

En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació en el BOP de la convocatòria fins a 31 de desembre de 2018.

Es fixen quatre períodes de selecció coincidint amb el dia final de cada trimestre natural. Es valoraran les sol·licituds presentades fins el darrer dia de cada trimestre.

Les sol·licituds entrades fins el 15 de juliol de 2018 es podran valorar dins del mateix mes de juliol.

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg de l’any, dins de cadascun dels períodes de selecció fixats en el punt 7.1. d’aquesta convocatòria, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent a cada període de la convocatòria, sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord amb l’art. 58.2 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

Els beneficiaris que siguin persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: www.girona/ic

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada.

Notícies

L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a les biblioteques escolars per al curs 2018-2019
15/06/2018  |  Els centres interessats tenen temps fins al 5 de juliol per presentar la seva sol·licitud.
Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2018
24/04/2018  |  El termini de sol·licitud de subvenció de la Trailwalker Girona és el 17 de maig de 2018. El termini de sol·licitud de subvenció de l'Oncotrail és el 15 de juliol de 2018.
L'Ajuntament de Girona destina 169.500 euros a la convocatòria 2018 d'ajuts a projectes de solidaritat i cooperació
12/04/2018  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar a partir d'avui i fins al 10 de maig.
18a Convocatòria Beca Joaquim Franch 2018
04/04/2018  |  Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica. El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 28 de setembre de 2018.
L'Ajuntament de Girona destina 130.000 euros a les subvencions de projectes artístics i activitats culturals
13/03/2018  |  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 26 de març. Demà, dimecres, es farà una sessió informativa sobre aquestes ajudes a l'Espai Marfà (19 h).
L'Ajuntament de Girona destina 80.000 euros a les convocatòries de subvencions de les associacions de comerciants i d'hostaleria i restauració de la ciutat
19/02/2018  |  L'objectiu que es persegueix és el foment i la dinamització dels dos sectors en el municipi.
"Entre quatre parets" és el projecte guanyador de la Beca 8 de març, d'estudis d'història de les dones a Girona 2017-2018
20/10/2017  |  El Jurat de la Beca 8 de març ha atorgat la beca d'enguany a Céline Xicola i Montserrat Carbonell pel projecte "Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (1769-1960).
L'Ajuntament de Girona destinarà 50.000 euros a subvencionar l'IBI a famílies monoparentals
13/10/2017  |  Amb aquesta mesura s'equiparen els ajuts econòmics de l'impost sobre béns immobles (IBI) ja existents de les famílies nombroses amb famílies monoparentals.
L'Espai Marfà obre la convocatoria d'ajudes per a l'enregistament de maquetes
04/10/2017  |  El termini de presentació és el 27 d'octubre de 2017.
Un total de 19 projectes artístics reben una ajuda Kreas en la convocatòria d'aquest any
08/09/2017  |  Fa dos anys que l'Ajuntament de Girona destina 100.000 euros a aquestes beques i subvencions que tenen la finalitat d'impulsar la creació i la recerca en tots els àmbits artístics vinculats a la ciutat.