Beques i subvencions

Ajuts Aixequem Persianes 2016

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016 o bé fins a esgotar el crèdit disponible.

Què pretén el programa?

Fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat econòmica.

Millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d'ajuts que amorteixi l'impacte que la crisi té en el si de les famílies i les persones que la pateixen.

Qui pot presentar una sol·licitud d’ajut?

Poden concórrer a la convocatòria d’ajuts Aixequem Persianes els i les titulars d’activitats econòmiques que estableixin la seva activitat en locals dels barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla així com experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors en risc.


Els i les titulars de l’activitat poden ser:

Projectes cooperativistes

Persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria

Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors ens risc


Requisits dels locals:

Han d’estar situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia o Can Gibert del Pla

Ha de fer com a mínim 3 mesos que estant tancats sense activitat econòmica

L’increment anual del lloguer no pot ser superior al de l’IPC de Catalunya

L’IBI ha d’anar a càrrec de la propietat de l’immoble


No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Ajuts

Informació, orientació i assessorament tècnic per a l’anàlisi de la viabilitat i creació de l’empresa.

Ajuts econòmics directes, a fons perdut i fins a esgotar partida, per a l’establiment i inici de l’activitat econòmica amb un import màxim de 3.500 €:

Fins a 2.500 € per a cobrir despeses de posada en funcionament, adquisició de maquinària, utillatge, obres menors, equipament de noves tecnologies, mobiliari o altres despeses assimilades.

Fins a 1.000 € per fer front al cost de:
- La taxa de llicència d’obertura
- L’ICIO
- La taxa d’escombraries
- La prima d’assegurança de cobrament del lloguer
Sempre i quan la despesa correspongui i hagi estat pagada per la persona sol·licitant de l’ajut com a titular de l’activitat i com a màxim per la part no bonificada prevista en les ordenances fiscals.

Presentació de sol·licituds

Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Girona (veure adreces i horaris) o bé telemàticament a la seu electrònica https://seu.girona.cat

Més informació

Girona Emprèn
972104316
gironaempren@ajgirona.cat  

Girona emprèn
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme

 • Adreça:

  Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
  C. Tarragona, 40
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 104 316

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: