Beques i subvencions

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances 2014

Termini de presentació de sol·licituds: 7 de març de 2014

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tenen l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Destinataris: 

Pot sol·licitar participar en la convocatòria, i a l’establiment posterior del conveni previst en aquestes bases, qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  • Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.
  • Acreditar una antiguitat mínima de dos anys i haver realitzat activitat continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
Regidoria de Joventut
Veure en el plànol: