Beques i subvencions

Convocatòria 2015 - Beca 8 de març

Passat i present de les dones migrants a Girona. Un procés d'adaptació invisible.

La Beca 8 de març, edició 2015, ha realitzat un treball de recerca sobre el procés migratori de dones procedents d’alguns dels països amb més presencia migratòria a la ciutat, per analitzar des de la seva mirada de dones, com ha estat el seu procés d’adaptació. S’hi tracten temes com la integració, la superació personal, la discriminació, la llengua, la feina, les dificultats, les ajudes, la família etc.

Per la recerca es van realitzar enquestes, sessions grupals i unes entrevistes, algunes de les quals s’han registrat en vídeo i que es posen a disposició de la ciutadania per al seu coneixement i de qualsevol servei educatiu que les vulgui utilitzar en la seva tasca de conèixer com ha estat aquest procés en perspectiva de gènere.

El treball de recerca ha estat realitzat per Carme Echazarreta Soler i Nuria Fernández García.
El rodatge es va realitzar el dia 16 de Desembre de 2016 al Centre Cívic Santa Eugènia “Can Ninetes”.

Rodatge, edició i post-producció a càrrec de D2VISUAL VÍDEO SL.
 

Vídeos

Projectes presentats

Tal com eren. Una història en femení des de la Casa Masó. 1850-1950.
Rosa Maria Amigo Colon i Rosa Maria Gil Tort

Mela Muter a Girona. La influència de la dona europea en el context artístic de Girona.
Núria Puig Borràs i Celeste Senés Cano

Cartes de dones gironines (segles XVIII-XX)
Javier Antón Pelayo i Montserrat Jiménez Sureda

Passat i present de les dones immigrants a Girona: un procés d'adaptació invisible
Dra. Carme Echazarreta Soler, Dra. Nuria Fernández García i Salima Abdessamie

La contribució femenina en l'activitat cultural de Girona des de 1872 a 1936.
Aida Macias Roqueta

La imatge de les dones gironines a partir de els cartes dels bisbes (segles XIV-XV)
Maria Esperanza Correu Perales

Els rols de la dona entre els segles XVII i XIX a través de la documentació de la família Benages
Dr. Jordi Barris Duran