Beques i subvencions

Convocatòria 2017 - Beca 8 de març

Projectes presentats

Cartes de dones gironines (segles XVIII-XX)
Francesc Xavier Anton Pelayo i Montserrat Jiménez Sureda

Itinerari amb nom de dona. La memòria desvelada
Olga Taravilla i Baquero

Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (1769 -1960)
Celine Marie Mutos Xicola, tutora Montserrat Carbonell Esteller

Estudi comparatiu de l'educació rebuda de nenes i nens en el segle XX i en l'actualitat
Cristina Vila Peñuelas i Immaculada Font Mareñà, tutora Carla Carreras Planas

Dones educadores: anàlisi i recuperació dels referents femenins de la renovació pedagògica i el foment de la coeducació a Girona
Marina Batalle Serra, Cristina Espejo Biosa i Leticia Garcia Merino

Cultura, afectes i devocions de les gironines de l'edat moderna (segle XVI –XVIII)
Josep Capdeferro Pla, Mírian Díez Bosch, Mercè Gras Casanovas, Aurèlia Pessarrodona Pérez i Verònica Zaragoza Gómez