Beques i subvencions

Beca Premi d'Europa

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació serà el dia 30 de juny de 2017.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la Beca Premi d’Europa. L’objectiu d’aquesta beca és promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea amb la voluntat de:

a) Fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina

b) Promoure el compromís dels joves gironins amb Europa

c) Incentivar la producció de materials educatius orientats al coneixement d’Europa

d) Treballar els valors de les llibertats democràtiques, defensa dels drets humans i cultura de la pau

e) Motivar el treball en equip

La convocatòria és totalment oberta a totes les temàtiques que tinguin aquests objectius.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta beca són els centres educatius de la ciutat de Girona que imparteixen l’educació secundària obligatòria (ESO). La presentació de la proposta l'efectuarà el consell escolar del centre.

Sol·licituds i terminis de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació serà el dia 30 de juny de 2017.

La presentació de sol·licituds i la documentació indicada a la convocatòria s’efectuarà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona a tràvés del tràmit específic del registre electrònic.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització (instruccions per a la petició d'un certificat electrònic d'entitats).

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Notícies

L'Ajuntament de Girona destina 100.000 euros a la convocatòria dels Ajuts Kreas 2017
28/02/2017  |  La principal novetat d'enguany és que els imports de les beques seran tancats: cada beca de formació serà de 1.000 euros i cada beca de creació serà de 3.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de març.
S'aproven les noves bases del programa Aixequem Persianes
28/02/2017  |  L'objectiu de la iniciativa és fomentar l'obertura de locals comercials als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de beques d'allotjament en residències universitàries
23/02/2017  |  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març i es pot optar a tenir ajudes per a les residències d'estudiants del grup SIRESA de Girona i de la plaça de Lesseps de Barcelona.
L'Ajuntament de Girona atorga una subvenció de 3.000 euros a la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques Gironines
25/01/2017  |  La quantitat serà destinada a l'adequació d'un nou magatzem per donar resposta a l'augment de productes gestionats per l'entitat.
Instruccions per a la petició d'un certificat electrònic per a entitats
29/12/2016  |  Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions de Comerciants de Girona, any 2016
11/11/2016  |  El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'un extracte de la convocatòria al BOP i finalitzarà trascorreguts 20 dies naturals.
L'Ajuntament de Girona aprova la convocatòria de subvencions per a les entitats juvenils de la ciutat
01/06/2016  |  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 10 de juny.
L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per atorgar sis beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona de l'empresa SIRESA CAMPUS, SA
13/05/2016  |  El termini de presentació de les sol·licituds, junt amb la documentació exigida, finalitzarà el dia 15 de juny de 2016.
L'Ajuntament de Girona duplica la dotació pressupostària destinada als ajuts de creació artística Girona Kreas
08/04/2016  |  Aquest 2016 la quantitat econòmica per a aquestes beques i subvencions arriba als 100.000 euros. També s'ha creat una nova modalitat d'ajut adreçat a la recerca i creació artística.
L'Espai Marfà presenta en públic els grups participants de les iniciatives de suport a la creació
21/01/2016  |  The Basement i Els Berros de la Cort presentaran en concert el resultat del treball realitzat.