Beques i subvencions

Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i per a projectes d'educació per al desenvolupament per l'any 2014

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 de setembre de 2014.

Objecte de la convocatòria

L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competititiva, per l’any 2014 amb dos línies d’ajuts per a:

Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional.

Projectes d’educació per al desenvolupament en l’àmbit de l’educació no formal.

Destinataris

Entitats sense ànim de lucre de solidaritat i cooperació de la ciutat de Girona. Aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de la solidaritat.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’adreçaran a l’alcalde de la ciutat de Girona i es presentaran preferentment en el Registre General de l’Ajuntament de Girona en els impresos normalitzats que estaran a disposició dels sol·licitants a les oficines d’Informació Ciutadana i en aquesta pàgina web. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà des del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins el dia 15 de setembre de 2014.

Servei de Solidaritat i Cooperació
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones
  Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació

 • Adreça:

  ESPAI DE SOLIDARITAT
  c. Mestre Francesc Civil, 3
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 250

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: