Beques i subvencions

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats d'educació en el lleure

Convocatòria oberta.
Termini de presentació: 15 de març de 2014

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció:

  • Una destinada al funcionament ordinari de les entitats
  • Una altra destinada a projectes i activitats.

Les entitats poden presentar una sol·licitud de subvenció a cadascuna de les dues línies subvencionables.

L'activitat o el projecte subvencionats s'han d'haver realitzat abans del dia 31 de desembre.

Destinataris:

Entitats amb seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del 21 de febrer al 15 de març

La justificació econòmica es presentarà abans del 31 de gener de 2015.

L'activitat o el projecte subvencionats s'han d'haver realitzat abans del dia 31 de desembre de 2014.

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat, o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

Regidoria de Joventut
Veure en el plànol: