Beques i subvencions

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure

Termini de presentació de sol·licituds de l'1 al 10 de juny de 2016

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats juvenils i d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils i entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats.

És per això que s’estableixen unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils definides en dues línies de subvenció:

Una destinada al funcionament ordinari de les entitats 

Una altra destinada a projectes d'actuació que tinguin com a finalitat algun dels objectius següents:

  1. Potenciar l’associacionisme juvenil i la cohesió social a la ciutat de Girona i la seva implicació en els afers públics de la ciutat.
  2. Afavorir l’acollida de les persones joves immigrades, millorant-ne la informació sobre la realitat lingüística i cultural de la ciutat, l’aprenentatge del català i la incorporació progressiva a les activitats socials, culturals, esportives i lúdiques de la ciutat.
  3. Afavorir que els infants i joves de Girona tenen l’oportunitat de participar en activitats de lleure i que aquestes compleixen les millors condicions de qualitat pedagògica.
  4. Promoure serveis d’interès general per a la població juvenil de la ciutat.
  5. Assegurar una oferta diversificada i àmplia d’activitats socioculturals per a joves que afavoreixi l’equilibri territorial de la mateixa.
  6. Afavorir i potenciar la creació de noves propostes i nous àmbits d’actuació dins el marc dels projectes d’entitats juvenils.
  7. Afavorir la inclusió de la dimensió de gènere en les activitats proposades així com la major incidència a la ciutat a partir de la promoció dels valors de la coeducació.

Cada entitat podrà optar a les dues línies subvencionables.

Destinataris:

Pot acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria qualsevol entitat juvenil i d’educació en el lleure sense afany de lucre que tingui seu social al terme municipal de Girona, que estigui inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat en l’àmbit de les activitats juvenils.

Terminis de presentació:

Termini de presentació de sol·licituds de l'1 al 10 de juny de 2016.

La justificació econòmica es presentarà abans del 31 de gener de 2017.

L'activitat o el projecte subvencionats s'han d'haver realitzat abans del dia 31 de desembre de 2016. 

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat, o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

Joventut
Veure en el plànol: