Beques i subvencions

Activa el teu projecte. Curs 2017-2018

Ja podeu consultar la resolució per a la convocatòria del curs 2017-2018.
El termini de justificació finalitzarà el divendres 29 de juny de 2018.

En el marc de les línies estratègiques marcades des de regidoria d’Educació està previst impulsar accions per enfortir el projecte de Ciutat Educadora. Treballar en els objectius de Ciutat Educadora vol dir tenir en compte les realitats de cada centre educatiu que haurà de tenir reflectides en el seu projecte educatiu de centre i que concretarà en projectes educatius propis.

En la línia, doncs, de donar suport a nous projectes educatius en els centres educatius de la ciutat, es proposa la convocatòria d’ajuts Activa el teu projecte per al curs 2017-2018, amb la voluntat de col·laborar a la millora de la qualitat educativa a la nostra ciutat i impulsar projectes educatius innovadors que enforteixin la tasca de cada centre i fomentin la seva identificació amb les noves realitats, tant de l’entorn immediat com de les necessitats d’adaptació a aquest món cada vegada més global que ens envolta. 

Objectius:

Promoure i donar suport a projectes educatius dels centres educatius de la ciutat de Girona que responguin a les següents finalitats:

Foment del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.

Promoció de la participació de l'escola, potenciant la implicació dels infants i joves, especialment en el seu barri.

Millora de la perspectiva de gènere en la vida quotidiana de la comunitat educativa.

Pràctiques d’educació inclusiva.

Millora en l'eficiència energètica a l'escola i entorn.

Foment de l'aprenentatge d'una tercera llengua.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària, de secundària, i educació especial, públics i concertats, de la ciutat de Girona

Presentació de sol·licituds:

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

El termini de presentació de sol·licituds de la subvenció del curs 2017-2018 va acabar el dimarts 31 d’octubre de 2017.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Justificació

Les subvencions s’han de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions que es pot trobar a la web de l’Ajuntament de Girona.

Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat al dia 1 de setembre de 2017.

El termini per a la presentació de la documentació per ajustificar la subvenció del curs 2017-2018 que s'indica a la convocatòria finalitzarà el divendres 29 de juny de 2018. 

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.