Beques i subvencions

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. 2a Convocatòria

Convocatòria OBERTA.
Termini de presentació de sol·licituds: 29 de març de 2014

Objectius:

Les bases de la convocatòria tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió d'ajuts als centres escolars, associacions de pares i mares d'alumnes, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars de centres públics o privats concertats, amb domicili social a Girona, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars durant el curs 2013 – 2014, que no s'hagin presentat a la primera convocatòria (setembre 2013) o a la convocatòria d'ajuts ordinària (2013/2014), amb l'objectiu de fomentar l'esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l'esport com un mitjà per millorar l'educació integral.

Destinataris:

Poden sol·licitar participar en la convocatòria els centres públics o privats concertats d’educació infantil i primària i de secundària: els mateixos centres escolars, les AMPA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars amb domicili social a la ciutat de Girona.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament de Girona finalitzarà el 29 de març de 2014.

Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada en el període d'octubre de 2013 a maig de 2014.

El termini per justificar la totalitat de l’ajut rebut és fins 30 de juny 2014.

Informació i assessorament

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports per correu electrònic fontajau@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: