Beques i subvencions

Girona Actua

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà quan s'esgoti el crèdit disponible

Girona Actua és l'eina d'intervenció que ha desenvolupat l'Ajuntament de Girona, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur mitjançant, principalment, el foment de la contractació en empreses a través d'incentius econòmics.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà quan s’esgoti el crèdit disponible. La quantitat que l’Ajuntament de Girona destina a aquesta convocatòria és de 250.000 euros a càrrec del pressupost municipal de l’exercici 2017.

Objectiu:

Fomentar el desenvolupament econòmic i l’ocupació mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats per a la contractació de persones en situació d’atur o treballadors/ores amb un contracte de deu hores setmanals o inferiors, residents i empadronats a la ciutat de Girona.

Destinataris/àries:

Empreses i entitats sense afanya de lucre, amb domicili social, delegació o centre de treball ubicats a Girona i/o la seva àrea d’influència que compleixin amb els requisits detallats a l’apartat 8 de les bases reguladores del programa.

Termini:

El termini per a la presentació de la sol•licitud és de dos mesos des de la contractació del treballador/a.

Conveni de col·laboració:

Abans de la contractació, caldrà signar un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Girona i l’empresa o entitat interessada.

Presentació de sol·licituds:

Caldrà presentar la sol·licitud de subvenció segons model normalitzat al registre del Servei Municipal d’Ocupació o bé per altres vies permeses pel dret administratiu.

Justificació de subvenció:

Les empreses disposaran des dos mesos des del final del període subvencionable per tal de presentar la justificació econòmica mitjançant un compte justificatiu amb aportació de justificants de despeses.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Ocupació (c. Narcís Xifra Masmitjà, 43), per correu electrònic smo@ajgirona.cat o al telèfon 972 24 93 60.

Girona Actua
Veure en el plànol: