Beques i subvencions

Subvenció a les persones titulars dels immobles directament afectats per les obres de llarga durada del Tren d'Alta Velocitat
2a CONVOCATÒRIA

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 26 de juny de 2014, ambdós inclosos.

S'ha obert un nou termini per a les persones que no hagin presentat sol·licitud dins del termini de la primera convocatòria.

Objectius:

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de Sant Narcís per les molèsties ocasionades durant un període perllongat en el temps de les obres del TAV. La subvenció consistirà en l’atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, d’una quantitat equivalent a un percentatge de l’IBI corresponent a l’any 2013.

El procediment de la present subvenció serà a través de concessió directa. 

Destinataris: 

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones propietàries durant tot l’any 2013 dels immobles de la zona directament afectada per les obres del tren d’alta velocitat (TAV), d’acord amb el plànol adjunt a la convocatòria. En cas existeixi usdefruit, dret de superfície, o concessió administrativa, qui podrà sol·licitar la subvenció és la persona usufructuària, superficiària o concessionària.

Per a l’atorgament de la subvenció s’estableixen dues categories d’afectació:

Immobles situats a la zona 1 assenyalada en color verd en el plànol adjunt (annex 1)

Immobles situats a la zona 2 assenyalada en color violeta en el plànol adjunt (annex 1)

No serà aplicable en els següents casos:

Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.

A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

Incidències

Avís a professionals (i persones que els/les representen), personal d'administracions públiques i representants d'entitats i associacions

A partir del 15 de novembre, aquest ajuntament només acceptarà la documentació que es tramiti de forma electrònica (més informació).

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Telèfon:

  972 419 010

 • Fax:

  972 419 499

 • Web:
 • A/e:

  ajuntamentinforma@ajgirona.cat

  Oficines de barri - No hi haurà servei:
  • Els dies que tanqui el centre a on estan ubicades les oficines o que així ens ho indiquin per la seva organització
  • Els dies que per incidències del servei així ho decideixi la direcció
  • Diada de Santa Rita, 24 i 31 de desembre

 • OFICINA DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

  Horari 2017:
  De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i
  dissabtes de 9 a 14 h.

  DISSABTES TANCAT:
  • 7 de gener
  • 15 d’abril
  • 9 de desembre

  HORARI ESPECIAL (de 8.30 a 15 h):
  • 5 gener

  JULIOL i AGOST: 
  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h 
  Dissabtes de 9 a 14 h.

 • SANTA EUGÈNIA:

  Centre Cívic Santa Eugènia
  C. Santa Eugènia, 146 

  Horari:
  Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i
  dilluns i dimecres de 16 a 18 h

  JULIOL, SETMANA SANTA I NADAL: 
  Dimarts de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • SANT NARCÍS:

  Centre Cívic Sant Narcís
  Pl. Assumpció, 27

  Horari:
  Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i
  dilluns i dimecres de 16 a 18 h

  JULIOL, SETMANA SANTA I NADAL:
  Divendres de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • TAIALÀ:

  Llar de gent gran de Germans Sàbat
  C. Modeguera Gran, 1

  Horari:
  De dilluns a divendres de 9 a 14 h
  Dimecres de 16 a 18 h

  JULIOL, SETMANA SANTA I NADAL:
  Dimecres de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • PONT MAJOR:

  Centre Cívic Pont Major
  C. Pont Major, 67-73

  Horari:
  Dimarts de 16 a 18 h i dijous de 9 a 14 h

  JULIOL, SETMANA SANTA I NADAL: 
  Dijous de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • PALAU-MONTILIVI:

  Centre Cívic Pla de Palau
  C. Saragossa, 27

  Horari:
  Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h 
  i dimarts i dijous de 16 a 18 h

  JULIOL, SETMANA SANTA I NADAL: 
  Dilluns de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • VILA-ROJA -:

  Centre Cívic Onyar
  C. Camp de la Plana, 13 

  Horari:
  Dimarts i dijous de 16 a 18 h

  SETMANA SANTA, JULIOL, NADAL i AGOST: Tancat

Veure en el plànol: