Beques i subvencions

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Termini de presentació de sol·licituds convocatòria 2015-2016: el 30 d'octubre de 2015.

Justificació fins al 30 de juny 2016.

L'Ajuntament ofereix aquesta convocatòria amb la voluntat de col·laborar amb els centres sostinguts amb fons públics en l'ensenyament obligatori per a la millora de la qualitat i la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, esdevé un suport perquè puguin desenvolupar la seva tasca educativa.

Els canvis socials presenten als centres educatius, situacions i exigències noves, a les quals cal donar una resposta pedagògica que continuï essent de qualitat i en base a facilitar la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.

La família en l’etapa de l’escolarització obligatòria ha d’assumir el cost d’activitats i material escolar, i per a moltes, implica haver de fer un gran esforç econòmic, i per a algunes, fins i tot, és impossible assumir-ho, cosa que repercuteix en la gestió i programació del centre.

És en el sentit del que s’ha exposat que la convocatòria vol ser un ajut per als centres i les famílies.

Objectius:

Facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. En cap cas, aquesta convocatòria ha de servir per abaratir les activitats al conjunt del centre o grup classe.

Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Destinataris:

La convocatòria s'adreça als centres d’educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin en el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l’equitat, l’excel·lència, la coeducació, la interculturalitat, l’educació per a la ciutadania.

Terminis:

Les sol·licituds es presentaran al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona fins al dia 30 d'octubr de 2015.

La resolució de la convocatòria serà abans del 15 de desembre de 2015.

Justificació de la subvenció

La justificació de la subvenció es presentarà al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament abans del 30 de juny de 2016.

Informació i assessorament

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: