Beques i subvencions

Subvenció d'un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís

Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler.

Objecte de la subvenció

Donar suport a un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís, per fomentar l’emprenedoria i l’economia creativa, al mateix temps que contribuir a dinamitzar l’economia local i a regenerar la zona urbana del barri de Sant Narcís, a desenvolupar durant el període 2018-2020.

El projecte ha de promoure l’autoocupació dels professionals que hi participen, impulsant projectes vinculats a la creació artística, artesana i a les indústries creatives; posant en contacte aquests projectes amb el món professional i amb el mercat.

El projecte s’ha de portar a terme a la ciutat de Girona, en el barri de Sant Narcís, entre el gener i desembre de l’any en curs de la convocatòria, i les seves activitats han de ser obertes als artistes, facilitant la seva estada i treball en règim de residència, així com al conjunt de la ciutadania.

Beneficiaris

Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d’entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals convocades per l’Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l’any en curs de la convocatòria.

L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants i de l’activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona, i concretament en el barri de Sant Narcís.

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Les entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.