Tecnologia
i telecomunicacions

Funcionament dels Esp@is Internet

On hi ha Esp@is Internet?

Biblioteca Ernest Lluch, Biblioteca Just M. Casero, Biblioteca Salvador Allende i Biblioteca Antònia Adroher.

Punt de lectura de Sant Narcís i Punt de lectura de Torre Gironella.

Centre Cívic Sant Narcís, Centre Cívic Pla de Palau, Centre Cívic Santa Eugènia, Centre Cívic Pont Major, Centre Cívic Ter, Centre Cívic Onyar i Centre Cívic Barri Vell - Mercadal.

On donar-se d'alta?

A qualsevol biblioteca municipal o centre cívic més proper. 

Què cal?

DNI o similar. Els menors de 14 anys cal que presentin fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor i que aquests signin l’autorització al full d’alta dels Esp@is Internet.

Us podeu descarregar la sol·licitud d'alta, omplir-la i portar-la en algun dels centres juntament amb la documentació.

Com fer una reserva anticipada?

Per assegurar-vos la disponibilitat del servei us recomanem la RESERVA ANTICIPADA.

Amb un màxim de 8 dies d'antelació, es pot fer la reserva per telèfon al 972 419 010 o per Internet.

Quantes hores puc reservar?

Un màxim de 15 hores al mes en sessions d’una hora.

Quan disposaré de l'ordinador reservat?

10 minuts abans i fins a 15 minuts després de l'hora reservada, en el cas que després l'ordinador no estigui resevat per un altre usuari.

Passat aquest temps, l'ordinador quedarà lliure per altres usuaris.

Altres tipus de sessió

Reserva automàtica: si l'ordinador està lliure, es pot utilitzar fins l'hora en punt. Cal que us identifiqueu i us descomptarà 1 hora del vostre còmput mensual.

Sessió ràpida: si l'ordinador està lliure, es pot usar 10 minuts, sense descompte del còmput mensual.

Com iniciar la sessió?

Identificant-vos amb el nom d'usuari i la clau d'accés (el vostre NIF). Per seguretat cal que modifiqueu posteriorment aquestes dades des del menú principal.

És important que presteu atenció als advertiments que apareixen a la finestra de benvinguda.

Quines unitats puc utilitzar?

Disc local (D), disquetera (A), CD/DVD (E només lectura). Podeu portar els vostres disquets i fitxers.

Recordeu de gravar els fitxers que hàgiu desat abans de la desconnexió automàtica.

I si tinc algun problema amb l'ordinador?

Podeu comunicar-vos amb l'administrador del servei amb el text de l'AJUDA que trobareu al menú.

Limitacions d'accés

Poden ser causes d’expulsió del servei i de limitació al seu accés, les següents:

Fer un mal ús dels ordinadors.

Tenir un comportament inadequat en l’equipament d'aquest servei.

Utilitzar el nom i la clau d’accés d’un altre usuari o tenir pendent el retorn d’un document a alguna de les biblioteques municipals.

Es prohibeix l’accés a pàgines amb contingut inadequat (pornogràfic, xenòfob, nociu per als ordinadors, etc.).

Respecteu la privacitat dels altres usuaris. 

Funcionament dels Esp@is Wi-fi

Què cal fer per utilitzar el servei?

En primer lloc cal que prèviament us registreu com a usuari o usuària de la xarxa d'Esp@is Internet.

En cas que no estigueu registrats també podeu utilitzar aquest servei limitat a un màxim de 3 sessions de 30 minuts cadascuna.

Quantes hores puc utilitzar?

Un màxim de 30 sessions de 2 hores cadascuna, és a dir, 60 hores al mes que podeu utilitzar en qualsevol dels equipaments municipals que disposin d'Esp@is Wi-fi.

El servei només està obert dins de l'horari de l'equipament on estigueu utilitzant l'Esp@i Wi-fi.

A més, aquestes sessions són independents de les 15 hores mensuals que es poden gaudir als ordinadors de sobre taula dels Esp@is Internet.

Cal fer una reserva anticipada?

Per accedir als Esp@is Wi-fi no cal fer una reserva prèvia.

On hi ha Esp@is Wi-fi?

Biblioteca Ernest Lluch

Biblioteca Just M. Casero

Biblioteca Salvador Allende

Biblioteca Antònia Adroher

Punt de lectura de Sant Narcís

Centre Cívic Sant Narcís

Centre Cívic Pla de Palau

Centre Cívic Santa Eugènia

Centre Cívic Pont Major

Centre Cívic Ter

Centre Cívic Onyar

Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

Estació Espai Jove

Els Químics Espai Jove

Espai Marfà

Piscina de Can Gibert