Tecnologia
i telecomunicacions

Projecte Smart City – Ciutat Intel·ligent

CIUTAT INTEL·LIGENT (smart city) és un concepte estratègic que s'aplica, en el context actual, a una manera d'entendre la ciutat que connecta les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb el benestar, la sostenibilitat i la competitivitat.


Les SMARTCITIES poden ser identificades a partir de sis categories:

economia intel·ligent

mobilitat intel·ligent

sostenibilitat intel·ligent

ciutadania intel·ligent

convivència intel·ligent

governança intel·ligent

 

La combinació intel·ligent de dotacions – comunicació, infraestructura, desenvolupament econòmic - i activitats de ciutadans conscients i independents – participació i educació - que fan una gestió racional dels recursos naturals a través d'un govern participatiu defineixen una Ciutat Intel·ligent


Quins són els objectius ?

Avançar vers un model de ciutat intel·ligent, sostenible i inclusiva generadora de llocs de treball de qualitat.

Incrementar el nivell de benestar dels ciutadans.

Potenciar el coneixement i l'ús de les noves tecnologies entre la ciutadania.

Millorar en l'eficàcia i l'eficiència dels serveis públics.

Complir els estàndards internacionals sobre el medi ambient, el canvi climàtic i l'estalvi energètic.

Disminuir les desigualtats socials i potenciar l'accés de tothom a la cultura, l'educació i la formació.

 

Durant l’any 2012 s’han portat a terme les tasques de consolidació del marc de projectes Girona Smartcity, les quals han hagut de passar per la creació d’una comissió amb els membres que s’han considerat rellevants de cara a definir el full de ruta i el procés d’identitat de Girona com a Ciutat Intel·ligent.
 

El full de ruta que es va començar a elaborar per la comissió va incloure la creació un document públic on es definien els eixos i motors de l’Ajuntament sota aquest marc i també la definició dels tres eixos vertebradors de l’estratègia Smart City de Girona els quals estaran coordinats per tres grups de treball constituïts per un coordinador, diversos tècnics relacionats amb les temàtiques del fil conceptual de l’eix i finalment un membre de l’equip de tecnologia per donar-hi suport.
 

Els eixos Smartcity són els següents:

 • BARRI VELL 30
  30è aniversari del pla especial de Barri Vell
  Inclou un districte cultural on es concentra la major part del patrimoni cultural que com a ciutat podem exhibir als visitants.

  La forma d’explotar aquest districte cultural, a través d’organismes que donin vida i el dinamitzin, mitjançant un Clúster turístic.

  Inclou centres de disseny, per atraure grans firmes i visualitzar aquest barri també com a districte de creació.
   
 • GESTIÓ URBANA SOSTENIBLE
  Smart Green
  Enfocat a la gestió intel·ligent de la ciutat, tant en espais públics com privats, en àmbits com la mobilitat, l’eficiència energètica urbana, la gestió de residus i de l’aire, edificis i barris intel·ligents i vehicles elèctrics al servei de la ciutadania.
   
 • DISTRICTE UNIVERSITARI
  Potenciació dels motors de la ciutat, referents a la recerca i innovació, i a l’ajut d’empreses emergents i emprenedores a través d’un districte que faciliti aquestes activitats mitjançant els equipaments necessaris, com ara el Clúster TIC MEDIA, el Parc Científic i Tecnològic i l’Oficina d’Emprenedoria.

Els següents passos que s’estan portant a terme del full de ruta, és la crer vincles i conexions amb empreses, entitats i institucions en que es puguin establir sinergies per tirar endavant projectes i accions viables per la ciutat.
 

Des d’aquest punt de vista de relacions institucionals, l’Ajuntament de Girona s’ha adherit la “Catalan Chapter” del projecte “City Protocol” de caire internacional i liderat per l’Ajuntament de Barcelona a fi de poder estar atent als darrers moviments en la definició d’estàndards SmartCity.