Transports

La nova zona verda i la nova zona blava
 

Presentació

La bicicleta té molts avantatges i a Girona, estem renovant i ampliant la xarxa de carrils bici perquè el ciclista es pugui moure amb tranquil·litat.

Cada vegada hi ha més carrils bici i circular és més fàcil.

A Girona hi ha una xarxa pedalable de 32,12 km dels següent tipus:
 

Tipus de xarxa
Longitud (km)
Carril bici en calçada
7,34
Carril bici en vorera
14,29
Carril bus bici taxi
1,20
Calçada compartida (sharrows)
2,97
Vorera compartida
1,90
Camí pedalable
4,42
 
32,12


La longitud actual de vies de la ciutat amb limitació de velocitat a 30 km/h és 27,73 km. Aquesta mesura permet que les bicicletes i els vehicles de 4 rodes comparteixin la via. A la majoria hi ha una placa complementària amb el missatge "respecteu els bicicletes".

Ciclista a la Vista!

Campanya que té per objectiu aconseguir un canvi d'actitud, tant perquè els ciclistes circulin amb civisme fent un bon ús de la bicicleta i respectant les normes de circulació viària, com per als altres usuaris de la via perquè també circulin en civisme respecte als altres modes de transport, especialment les bicicletes.

  

Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Veure en el plànol: