Girona


ESCOLTAR LA CIUTAT PER TRANSFORMAR-LA

L’educació com a motor de transformació social contribueix a millorar la vida de les persones i les comunitats. En un món cada vegada més urbanitzat les ciutats juguen un paper crucial a l’hora de generar oportunitats educatives que permetin desenvolupar el potencial dels seus habitants.

Les ciutats educadores treballem perquè l’educació sigui l’eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, acció social o esport, entre altres. Girona assumeix aquest compromís des de l’any 1990.

La celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, i de la Setmana de la Ciutat Educadora, té com a objectiu crear consciència sobre la importància de l’educació al llarg de la vida i donar visibilitat al compromís dels governs locals per situar-la com a vector generador de benestar, convivència, prosperitat i cohesió social, i reconèixer i involucrar tots els agents socials implicats en la construcció de la Ciutat Educadora.

Les ciutats educadores repensen la ciutat com un ecosistema educatiu inclusiu, dinàmic i en diàleg permanent amb la ciutadania.

El lema de la celebració d’aquest any és: “Escoltar la ciutat per transformar-la”. Escoltar la ciutat és un camí de doble sentit que ha de ser transitat tant pels governs locals com pels agents socials de la ciutat en un anar i venir constant, participatiu i inclusiu.

  

Agenda

Us convidem a participar en els actes i en les activitats programades per a aquesta setmana.