Igualtat

Comissió Ciutat i Igualtat

Política municipal de gènere

Logotip Ciutat i IgualtatEls diferents governs democràtics de l'Ajuntament de Girona han optat per tractar transversalment la igualtat entre homes i dones, sense regidoria específica. A partir de 2002 es manté un servei per atendre les víctimes de la violència masclista i des de 2009 el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Explícitament, la política municipal de gènere arranca el 1998 amb una diagnosi de la (des)igualtat de les dones de la ciutat, en gran part vigent. Inicialment, es va concretar en el projecte europeu City and Equality que va liderar Girona (1999-2000). Des de les hores, aquesta política té per objectiu la igualtat o equitat de gènere, és a dir, de tracta i d’oportunitats entre dones i homes, tot i les diferències. És de “gènere” perquè s’adreça i implica tant a dones com a home, pel fet de ser-ne; aspirant així a la coemancipació d’ambdós (evolució cap a relacions entre iguals, més lliures, de persones més complertes i diverses en allò masculí i femení). Té objectius específics, com eradicar la violència de gènere a Girona, recuperant-ne dones afectades, fills i filles; empoderar les dones; fer visibles les aportacions femenines a la ciutat, ancestralment invisibilitzades; serveis a les necessitats específiques de les dones; també dels homes afectats pel sexisme hegemònic; la plena coresponsabilitat entre els dos gèneres, tant a l’esfera pública com a la domèstica, comptant amb l’efecte igualador dels serveis municipals a famílies, infància o joventut; i la paritat efectiva en la vida cívica i política. La manera més corrent d’implantar aquesta política a l’acció municipal ha estat transversalitzar-hi la perspectiva de gènere.

La Comissió

De la participació en el projecte City and Equality -1999- en sorgí la Comissió Ciutat i Igualtat, com a òrgan municipal de participació per a totes les entitats actives per a la igualtat de gènere a Girona, que volen participar-hi.

El seu objectiu general és la coordinació i cooperació entre tots els agents en la política de gènere a nivell de ciutat. La qual cosa es concreta en coordinar les accions unitàries de ciutat d’interessos comuns de les dones (p.ex. commemoracions dels dies internacionals de les Dones i contra la Violència de Gènere), la participació en els plans de gènere de l’Ajuntament, i la deliberació entorn les polítiques locals de gènere.