Preguntes freqüents

Activitats comercials

 Quines hores poden obrir els comerços?
Els horaris d'obertura dels comerços estan regulats per la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la guia pràctica dels horaris comercials al web de la Generalitat i la normativa comercial que regula els horaris.

 

 Quins són els festius de l'any en què els establiments comercials podran romandre oberts a la ciutat de Girona?
ANY 2016: 3 i 10 de gener, 3 de juliol, 15 d'agost, 12 d'octubre, 4, 6, 8, 11 i 18 de desembre.
Més informació

ANY 2017
- a Girona: 8 de gener, 2 de juliol, 12 d'octubre, 26 de novembre, 6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre.
- a Catalunya: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre.
Més informació

 

 Quines són les festes locals de Girona de l'any 2016?
25 de juliol (Sant Jaume) i 29 d'octubre (Sant Narcís)

 

 Quin és el calendari laboral de l'any 2016?
1 de gener (Cap d'any), 6 de gener (Reis), 3 d'abril (Divendres Sant), 6 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

 

 Quin és el calendari laboral de l'any 2017?
6 de gener (Reis), 14 d'abril (Divendres Sant), 17 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).
Més informació

 

 Com es pot obrir un establiment comercial a Girona?
Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials. Qualsevol persona interessada en obrir un establiment comercial a la ciutat ha de tenir present la normativa municipal relativa a l’obertura d’activitats que es pot trobar aquí.

En cas de dubte, la persona interessada es pot dirigir a:
- Oficina Municipal de Control d’Activitats
- Girona Emprèn (servei de suport a l’emprenedoria)

Més informació a 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-obrir-un-establiment-comercial/

Girona comerç
Veure en el plànol:
www.gironain.cat