Fires i mercats al carrer

Imatge de les fires i mercats al carrer

Girona acull al llarg de l'any una gran varietat de fires i mercats al carrer, activitats que esdevenen un atractiu més per a molts dels seus visitants, i que la converteixen en una ciutat activa i plena de vida.

  

Llicències de venda durant la FiraNadal de la plaça de la Indepencència

Termini: 28 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació d’estands de venda, no sedentària, del sector verd ornamental nadalenc, artesania i alimentació artesana durant la FiraNadal a la Plaça Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal per l’any 2018.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades hauran de presentar les instàncies següents depenent del sector que sigui:

- Venda del sector Verd ornamental nadalenc i del sector d’Artesania: Les persones interessades hauran de presentar la següent sol·licitud d'autorització de venda d'artesania i ornaments de Nadal i adjuntar-hi com a annex la Declaració de responsable, per a cada estand de venda per a la qual es sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica.

- Venda d’Alimentació Artesana: Les persones interessades hauran de presentar la següent instància de salut alimentaria amb la declaració de responsable per a cada estand de venda per a la qual es sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica.

 

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 28 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

  

Llicències de venda d'alimentació artesana a la plaça de la Independència durant les Fires Sant Narcís 2018

Termini: 14 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’alimentació artesana durant la Fira d’Alimentació Artesana de la Plaça Independència del dia 26 d’octubre al 4 de novembre de 2018, en el marc de les Fires de Sant Narcís per a l’any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Llicències de venda al carrer dels Ciutadans per Tots Sants 2018

Termini: 14 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no
sedentàries, d’artesania durant la Fira d’Artesania del Carrer Ciutadans el dia 1 de novembre de 2018, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Llicències de venda d'alimentació artesana al carrer de Santa Clara per Tots Sants 2018

Termini: 14 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’alimentació artesana durant la Fira d’Alimentació Artesana del Carrer Santa Clara el dia 1 de novembre de 2018, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Girona comerç
Veure en el plànol: