Pla de dinamització comercial

Per tal de dissenyar unes estratègies que permetin augmentar la competitivitat dels comerços urbans i poder competir amb èxit amb els centres comercials de nova generació i les àrees comercials d'atracció externa, l'Ajuntament de Girona col·labora estretament amb els comerciants per tal d'oferir-los eines de suport en el desenvolupament de la seva tasca. Una de les eines més importants que apliquen gran part de les associacions de comerciants és el pla de dinamització.

Imatge del pont de pedra de Girona

Un pla de dinamització comercial és concebut com una eina de suport al comerç urbà i té per objectiu la millora i el desenvolupament competitiu de l'activitat comercial. 

El pla de dinamització pretén avaluar quins són els potencials que té una zona comercial i dissenyar serveis i productes que li donin valor afegit. Igualment s'han de valorar els problemes i deficiències que té, per treballar conjuntament amb l'objectiu de trobar-hi solucions. En definitiva es tracta de treballar per reforçar els seus punts forts i solucionar els seus punts febles, per tal de fer de l'eix comercial una estructura "conjuntament" competitiva.

Actuacions de l'Ajuntament pel comerç de la ciutat

Ajuts i subvencions

La recerca i identificació d'ajuts i subvencions per al sector comerç i les activitats a desenvolupar es concreten en:

  • Detecció d'ajuts i subvencions
  • Informació al col·lectiu de comerciants i associacions de comerciants
  • Orientació i assessorament al col·lectiu de comerciants i associacions de comerciants per a la sol·licitud d'ajuts i subvencions 
Girona comerç
Veure en el plànol: