Oficina de Comunicació

Agenda de la ciutat al web

A més de fer difusió dels actes a la pàgina web www.girona.cat/agenda, totes les activitats que organitzen els serveis municipals i també els que ens fan arribar les entitats ciutadanes i agents culturals de la ciutat ens serveixen de recurs per a l'edició d'agendes especials temàtiques com per exemple: Programa de Fires, Nadal, Temps de Flors, Revista Girona Cultura, agenda esportiva... També en podem fer difusió a les xarxes socials, butlletins electrònics i columnes als diaris. A part, els diferents serveis i equipaments municipals difonen les informacions amb fulletons, cartells, llibrets de cursos i programacions.

L'anticipació en la programació dels actes és la clau per fer-ne una millor i més àmplia difusió. Tan bon punt programeu un acte que es realitzi a la nostra ciutat feu-nos-ho saber, si us plau. L'actualització és constant i només estem subjectes a rebre l'activitat d'agenda dins d'un termini d'antelació determinat quan aquest acte ha de publicar-se en alguna de les agendes temàtiques que editem en paper.

Recordeu que si una activitat es fa a la via pública cal que demaneu l'autorització a l'ajuntament, entrant la sol·licitud al registre d'entrada de documents que trobareu a les oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (veure adreces i horaris). La comunicació d'un acte que es fa a la via púbica es publicarà a l'agenda un cop s'hagi comprovat la seva autorització.
 

Inserció d'actes

Els actes d’agenda els podeu passar a través del correu agenda@ajgirona.cat

Recordeu que tots els actes han de contenir:

▪ Nom de l’acte
▪ Subtítol o marc (si s'escau)
▪ Data o període
▪ Horari
▪ Lloc
▪ Descripció (obligatòria d'entre 300 a 1900 caràcters)
▪ Fotografia (obligatòria i d'almenys 1024x768 píxels)
▪ Preu (si és el cas)
▪ Organitzador i web (opcional)
▪ Persona de contacte (amb telèfon i correu electrònic)

IMPORTANT: Degut a un canvi en l’agenda del web i és molt important que tots els actes tinguin una imatge (mínim 1024x768 píxels) i un text descriptiu d’entre 300 a 1900 caràcters. Sense imatge i descripció no podran aparèixer els actes a l’agenda del web.

  

Condicions de publicació

Les activitats han de ser del terme municipal de Girona.

L'Ajuntament es reserva el dret de publicar un acte al web si no té l'autorització i els permisos necessaris.

Es publicaran els cursos i tallers dels d'equipaments i serveis municipals principalment.

També es publicaran els cursos i tallers d'entitats i institucions que s'organitzin sense ànim de lucre o que tinguin una finalitat solidària i de difusió cultural molt clara.

Queden exclosos els cursos i tallers de les acadèmies privades amb ànim de lucre.
Per donar difusió al web de les seves activitats s'ha proporcionat un espai amb les seves dades de contacte i classificades temàticament. Veure web