Cost de les campanyes de publicitat institucional

La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública el cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació, en aplicació del principi de transparència i segons l'article 11.1.f de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència.

S’ha d’identificar el nom de la campanya de publicitat, el mitjà de comunicació, el concepte, el cost i l’ àmbit.

Podreu veure el cost de les campanyes publicitàries de l'Ajuntament de Girona al Portal de Transparència. 

Subscripció als Butlletí  general de l'Ajuntament de Girona
Oficina de Comunicació
Veure en el plànol: