Oficina de Comunicació

Xarxes socials

Mapa de xarxes socials . Normes . Principis . Terminologia

 

Principis de les xarxes

Principis que inspiren la presència de l'Ajuntament de Girona a les xarxes socials.

A l'hora d'interaccionar amb la ciutadania, cal fer-ho sempre en un to d'acord amb els valors compartits de l’Ajuntament de Girona i tots els seus professionals:
 

Servei públic. és la raó de ser, la comunicació a través de les xarxes socials ha de ser tan o més eficaç del que ho és la presencial, al mateix temps que ha de ser més eficient i donar més resultats sense créixer gaire més en recursos. Convé mostrar en tot moment una predisposició a escoltar i ajudar el ciutadà en tot el que sigui possible, i oferir solucions a tots els seus dubtes.
 

Transparència. És la norma bàsica dels mitjans socials. Cal mostrar-se tal com és l'organització, amb naturalitat.
 

Qualitat. S'han d'oferir serveis de qualitat a tota la ciutadania, seguint els protocols establerts.
 

Coresponsabilitat. Saber a qui es representa i cap a qui, com i on es comunica. S'han de tenir en compte les normes de convivència i les normes d'ús de les Xarxes Socials mateixes.
 

Participació en iniciatives ciutadanes. Com si fossin pròpies, a més de fomentar la participació de la resta de ciutadania.
 

Coneixement obert. Amb nou enfocament de la propietat intel·lectual, que permeti crear les condicions necessàries per generar riquesa amb les dades i els continguts elaborats per l'Administració.
 

Interacció. El to amb què conversarem ha de ser sempre proper i cordial. La comunicació en les diferents xarxes socials on l’Ajuntament de Girona és present sempre és cap a la ciutadania. Per tant, hem d'intentar escoltar les persones i donar respostes adequades a les seves necessitats, perquè els usuaris d'aquests espais sentin que la nostra presència no és intrusiva i participem en la seva conversa d'igual a igual.
 

Respecte. Quan som a les xarxes socials, hem de tenir present que entrem en un terreny propi de la ciutadania. I aquí cada usuari té la seva opinió, que no sempre hem de compartir, però sí respectar. La nostra presència no té com a objectiu fer canviar aquestes opinions, ni imposar les nostres, tan sols pretenem compartir, escoltar i conversar amb la ciutadania en el seu espai.
 

Objectivitat. Com a principi general, des dels perfils corporatius no es poden emetre opinions personals i la línia editorial ha de coincidir amb la del lloc web oficial. 

Oficina de Comunicació
Veure en el plànol: