Concurs

  Premis

Actuar com a teloner d’un dels grups programats a l’escenari de La Copa dins les festes de Sant Narcís 2018.

Dos concerts remunuerats a la Festa Major de la Bisbal i a les Festes del Tura d’Olot de 20181.

1 Les tres actuacions es remuneraran a 605 € per actuació (IVA inclòs). Aquesta import cobrirà totes les despeses que comporta l'actuació, incloent viatges i dietes. El grup serà responsable de fer efectives les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu personal, tant artístic com tècnic.


* Cal respectar les condicions pactades amb els proveïdors per part de l’organització.