Consell

ACORDS I DOCUMENTS

ACORDS

Ratificació de l'acord aprovat per la Comissió permanent en data 16 de febrer de 2017
La Comissió Permanent del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona ha valorat positivament l’escrit adreçat a l’Ajuntament de Girona entorn la iniciativa de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà d’implementar el curs vinent 2017-18 el nou cicle formatiu d’Anatomia Patològica.

Acord per a la incorporació d'un nou representant al consell
La Comissió Permanent del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, a iniciativa dels seus membres, proposen la incorporació del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Salt en aquest Consell.

DOCUMENTS

La formació professional dual en el sistema educatiu català
Informe elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

ACTES

Acta de la sessió plenària del 17-11-2017