Consell

Fòrum de les ciutats amb Consells de FP

QUÈ ÉS?

És un espai de cooperació i col·laboració entre diversos municipis de Catalunya, amb l'objectiu de treballar coordinadament i facilitar la transferència de coneixements i experiències i poder actuar davant de les instancies que pertoquin, per tal de defensar els interessos individuals i col·lectius, tot mantenint l'autonomia de cada Consell en les relacions.

Notícies

Girona s'incorpora al Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya
27/04/2018  |  Onze municipis catalans, entre ells Girona, varen signar el conveni de col·laboració i cooperació per enfortir la Formació Professional a Catalunya.