Consell

Oferta de Formació Professional i Ocupacional a la ciutat de Girona

CURS 2019-2020

Us presentem la programació de l’oferta de Formació Professional i Ocupacional a la ciutat de Girona, amb modalitat presencial i a distància, i la diversitat de famílies professionals en cicles formatius (grau mitjà i grau superior), programes de formació i inserció (sense graduat ESO), itineraris formatius específics (persones amb necessitats educatives especials) i cursos de formació ocupacional.

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir les competències professionals i els coneixements propis de cada sector.
 

Guia de l'oferta FP a Girona. Curs 2019-2020ÍNDEX

04 Activitats físiques i esportives
04 Administració i gestió
05 Agrària
05 Arts gràfiques
05 Comerç i màrqueting
05 Comunicació gràfica i disseny
05 Edificació i obra civil
06 Electricitat i electrònica
06 Energia i aigua
06 Fabricació mecànica
06 Hostaleria i Turisme
07 Imatge i so
07 Imatge personal
07 Indústries alimentàries
07 Informàtica i comunicacions
07 Instal·lació i manteniment
08 Química
08 Sanitat
08 Seguretat i Medi Ambient
08 Serveis socioculturals i a la comunitat
09 Teatre
09 Transport i manteniment de vehicles
09 Idiomes
10 Preparació per a l’accés a cicles formatius professionals (formació d’adults)