Consell

EL CONSELL

 

  

QUÈ ÉS ?

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu, d’assessorament i proposta en temes de formació professional i ocupacional a la ciutat, promogut per l’Ajuntament de Girona.

Es constitueix com a plataforma estable de treball, debat i proposta, en el qual han de poder participar tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat i àrea d’influència, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional i ocupacional, tant reglada com no reglada.