Consell

SESSIONS PLENÀRIES

Any 2019

Calendari de sessions plenàries del Consell FPOGi de l'any 2019:

1a sessió: 16 de gener de 2019 - 18 h -  Cambra de Comerç de Girona
Ordre del dia


Veure les Actes i acords de les sessions plenàries.