Consell

TAULES DE TREBALL

 

  

TAULA 4. INNOVACIÓ, EMPRENEDORIA I MOBILITAT INTERNACIONAL

PROMOURE LA INNOVACIÓ, L’EMPRENEDORIA I LA MOBILITAT INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS I PROFESSORAT DELS CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT

 

OBJECTIUS

Impulsar la innovació, l’emprenedoria i la dimensió europea en els estudis de FP mitjançant beques, premis, metodologies i entorns innovadors d’aprenentatge, projectes i recursos educatius, etc. 

Fomentar els valors, les actituds i el talent de l’emprenedoria a través dels projectes d’empresa i crèdits de síntesi que realitzen els estudiants en els centres d’FP. 

Potenciar la participació dels centres de FP en programes de mobilitat de formació i projectes de cooperació internacional en centres o empreses estrangeres per facilitar la transferència de coneixement i el reconeixement de bones pràctiques educatives i metodològiques en matèria d’FP. 

Participar en projectes europeus de la Xarxa transnacional (subvencionats per la Comissió Europea) per donar suport a iniciatives d’innovació i millora de la qualitat de la formació professional inicial.

 

ACTUACIONS

Promoure en el Programa de Recursos Educatius de l’Ajuntament: - El reconeixement a la millor nota d’estudis de CFGM i CFGS a la ciutat. - La incorporació de centres de formació professional en la convocatòria de subvencions per a projectes d’innovació. - La incorporació de nous recursos educatius que fomentin la innovació i l’emprenedoria en els estudis de FP. 

Conèixer i impulsar l’aplicació de diferents metodologies i entorns d’aprenentatge innovadors en els centres de formació professional.

Col·laborar amb les institucions i empreses del Consell en iniciatives de foment de l’emprenedoria en els estudis de FP: Premis, Jornades, etc

Participar a la Xarxa Europea Q-Placements de qualitat de les pràctiques d’FP, en el Programa Erasmus + i a la Xarxa de Cooperació –Catalunya i França- de mobilitat de professorat.