Logotip Girona Cultura

Subvencions Amplia Cultura

 

Presentació

Convocatòria 2019 

Resolució subvencions Amplia Cultura 2019  

El termini per presentar l'acceptació de l'ajuda o subvenció és el 16 d'agost.


La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Aquestes activitats s'han de portar a terme a la ciutat de Girona, entre el gener i desembre de l'any en curs de la convocatòria, i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Servei de Cultura
Veure en el plànol: