Logotip Girona Cultura

Subvencions Amplia Cultura

 

Acceptació

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

Servei de Cultura
Veure en el plànol: