Consell de les Arts i de la Cultura (CACGi)

L'Ajuntament de Girona va crear l'any 2000 el Comitè Impulsor del Consell de les Arts i la Cultura (CICAC). Aquest òrgan consultiu va estar format per 13 persones de diversa edat, gènere i especialització, totes vinculades d’una o altra forma a la cultura i les arts a la nostra ciutat, però cap d’elles vinculada als organismes públics que les gestionen.

El Comitè Impulsor es va ocupar de fer una anàlisi per sectors de la situació cultural i artística de la ciutat de Girona a través de plenaris anuals oberts a tota la ciutadania. Aquestes jornades van comptar amb la participació d’una àmplia representació dels sectors analitzats que s’agrupaven en les següents categories: música, arts visuals, arts escèniques, audiovisuals, lletres i patrimoni.

Després d'uns anys de funcionament, al juliol de 2008 el CiCAC va passar a constituir-se com a Consell de les Arts i de la Cultura (CACGI), la qual cosa ha suposat guanyar en autonomia i en definició d’objectius.

Les tasques que desenvolupa el CACGi són: Fer la valoració anual de la convocatòria de beques i subvencions en matèria de creació artística de l'Ajuntament de Girona, fer el seguiment i valoració de la política cultural, fer un seguiment dels plans d'acció i treball dels diversos equipaments culturals municipals, vetllar per l'aplicació i el compliment del codi de bones pràctiques artístiques i culturals de la ciutat, participar en la redacció del Pla estratègic de cultura i promoure la participació ciutadana en el pla.

Consell de les Arts i de la Cultura (CACGi)
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia - Servei de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • A/e:

  Sra. Laura Merino i Compte
  lmerino@ajgirona.cat

 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Veure en el plànol: