Mitja

Diumenge 11 de maig de 2014 ... Reserva't el dia!

 

Fes-te voluntari

REGLAMENT

 1. L'Ajuntament de Girona amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza la 20a Mitja Marató Ciutat de Girona.
 2. La distància de la cursa és de 21,097 km certificats per la Federació Catalana d'Atletisme.
 3. El lloc de sortida i arribada serà a la Crta. Barcelona, davant del Centre Comercial Girocentre. L'hora de sortida serà a les 9.35 h i el control d'arribada quedarà tancat a les 12.24 h.
 4. Per poder participar i optar a classificar-se s'ha de participar amb el dorsal amb xip. Aquest s'ha de col·locar a l'alçada de la panxa.
 5. La prova comptarà amb catifes de control a la sortida, a l'arribada i 3 controls parcials per recollir el temps dels corredors/ores.
 6. Qualsevol persona que participi a la cursa amb un xip que no li correspongui o bé que estigui mal col·locat, quedarà automàticament desqualificada, i sense dret a sortir a la classificació.
 7. L'organització pot demanar el DNI o document similar en qualsevol moment per comprovar l'edat i/o la identitat de l'atleta.
 8. Les reclamacions s'hauran de presentar per escrit al jutge àrbitre, deixant 30,00 € de dipòsit, i només s'acceptaran fins a 30 minuts després de coneguda la classificació dels primers classificats/ades. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. L'organització facilitarà el full de reclamació.
  Les incidències generals sobre la classificació només s'atendran durant les 48 hores posteriors a la cursa. Passat aquest temps, no es podran fer més modificacions de la classificació.
 9. Les categories es regeixen per l'any de naixement i queden establertes com a categories masculina i femenina, de la manera següent:

  Masculina Femenina Any de naixement
  1 7 A partir de 1997
  2 8 1996-1994
  3 9 1993-1974
  4 10 1973-1964
  5 11 1963-1954
  6 12 Anteriors a 1954
 10. L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o perjudicis que la participació a la cursa pugui causar als/les participants abans, durant o després d'efectuar-se.
 11. L'organització pot sancionar o advertir de possibles sancions a tot aquell corredor/a que es mostri despectiu o incorrecte amb l'organització i/o la resta d'atletes.
 12. Es desqualificaran els/les atletes que arribin a la meta i no hagin completat el recorregut, no hagin passat per tots els controls parcials o bé es comprovi que han comès irregularitats.
 13. La cursa és oberta als majors de 17 anys i el fet d'inscriure's o de participar en aquesta prova, representa la total acceptació i respecte per aquest reglament. Tot allò que no s'hi prevegi queda sota la decisió de l'organització. L'organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.
 14. La cursa només es podrà suspendre per inclemències del temps o si en el moment de la sortida hi ha algun risc físic per als corredors/es, i així ho determina el jutge àrbitre.
 15. Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons i per la normativa de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme. Destaquem el punt 6è d'aquesta normativa: "Els organitzadors per poder acceptar inscripcions d'atletes estrangers que no tinguin llicència tramitada per la FCA hauran d'inscriure's al calendari RFEA o bé aplicar la normativa de la RFEA que figura a la circular RFEA 28/2012 i que diu: Per norma general a les curses del calendari autonòmic (FCA) no podran participar atletes espanyols amb ajut econòmic de la RFEA ni atletes estrangers que hagin realitzat una marca igual o millor que la que s'indica en el quadre següent durant la temporada actual o les dues anteriors:

    HOMES DONES
  800 m.ll. 1:48.50 2:05.00
  1500 m.ll. 3:42.00 4:17.00
  3000 m.ll. 8:10.00 9:30.00
  5000 m.ll. 13:45.00 15:55.00
  10000 m.ll. 28:50.00 33:50.00
  3000 obs. 8:50.00 10:25.00
  10 Km ruta 29:10 33:50
  Mitja Marató 1h 03:00 1h 13:30
  Marató 2h 12:00 2h 34:00

  En tots 2 casos aquesta prohibició no afectarà a atletes amb llicència per la FCA. Les proves que tinguin una participació d'atletes estrangers no residents superior al 5% del total d'inscrits hauran, obligatòriament, d'inscriure's al calendari estatal de la RFEA. En cas que algun organitzador no compleixi aquest requisit i accepti la participació d'atletes estrangers no reglamentats ho farà sota la seva responsabilitat, per la qual cosa aquesta Federació es veurà obligada a traspassar-li les penalitzacions econòmiques establertes per la RFEA, i el Jutge Àrbitre designat a la competició procedirà a la desqualificació de l'atleta participant, el qual no podrà figurar a la classificació oficial."
 16. L'Ajuntament de Girona i el Centre Comercial Girocentre es reserven el dret de realitzar l'enregistrament sonor o d'imatges durant el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d'acord amb la legislació vigent en matèria de dret d'imatge i de protecció a la intimitat de les persones. No obstant això, l'Ajuntament de Girona i el Centre Comercial Girocentre no es fan responsables de l'enregistrament sonor o d'imatges per part de terceres persones en activitats obertes al públic en general.
Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: