Dia

Coneix la Unió Europea (UE)

La UE és una associació econòmica i política formada per 27 països que, junts, abasten gran part del continent.

La UE es va fundar després de la Segona Guerra Mundial amb la idea d’impulsar una cooperació econòmica entre els països que faria disminuir les possibilitats de nous conflictes entre ells.

Amb el temps la UE ha anat evolucionant i s’ha convertit en un gran mercat únic, amb una moneda comuna, on circulen lliurement els béns, serveis, capitals i les persones, dins del qual els ciutadans europeus poden viure, treballar, estudiar o fer negocis amb llibertat. Però no només això, també s’ha convertit en una gran organització política basada en l’Estat de Dret i el respecte pels Drets Humans que fa front a aspectes tant diversos com l’ajuda al desenvolupament o el medi ambient.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: