Dia

Institucions i organismes

Consell Europeu
Marca la direcció política general de la UE però no té potestat per legislar.
Està compost pels caps d’Estat o de Govern nacionals, a més del president de la Comissió.
 

Parlament Europeu
Representa els ciutadans de la UE. Els diputats del parlament són escollits directament pels ciutadans europeus. Participen en l’elaboració de la legislació de la UE.
 

Comissió Europea
Representa i promou els interessos de la UE en conjunt. Els membres són nomenats pels governs nacionals. Participen en l’elaboració de la legislació de la UE.
 

Consell de la Unió Europea
Els governs hi defensen els interessos nacionals dels seus propis països. Els estats membres comparteixen la Presidència del Consell de forma rotativa. Participa en l’elaboració de la legislació de la UE. 
 

Tribunal de Justícia
Vetlla pel compliment de la legislació europea.
 

Tribunal de Comptes
Controla el finançament de les activitats de la UE.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: