Dia

Representació de la Comissió Europea a Barcelona i Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Comissió Europea a Barcelona
 

Publicacions de la UE en català
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/la-ue-a-catalunya-i-les-illes-balears/publicacions/index_ca.htm

Representació de la Comissió Europea a Barcelona

La Comissió Europea és present a tots els Estats membres a través d’una xarxa d’oficines, anomenades representacions, que tenen l’objectiu d’informar sobre l'activitat de la Comissió i apropar als ciutadans les polítiques de la Unió Europea. També s'encarreguen de copsar la realitat social i els estats d'opinió a peu de carrer i traslladar aquesta informació a les institucions europees a Brussel·les perquè les seves polítiques responguin millor a les necessitats dels ciutadans. A Catalunya i a les Illes Balears, aquesta tasca la duu a terme la
Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Passeig de Gràcia 90
08008 BARCELONA
Telèfon i fax: (+34) 93 467 73 80 / 93 467 73 81
A/e: comm-rep-barcelone@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Barcelona és una de les trenta-quatre metròpolis europees que disposen d'una oficina d'informació del Parlament Europeu, juntament amb Breslau, Edimburg, Estrasburg, Marsella, Milà, Munic i les capitals dels 27 Estats Membres de la Unió Europea. La missió de l’Oficina és difondre l'activitat del Parlament Europeu, amb especial referència als temes de major interès per a Catalunya i a les tasques dels eurodiputats catalans. L'Oficina a Barcelona vol ser un punt de contacte directe a Catalunya del Parlament Europeu amb els ciutadans, les institucions, la societat civil i els mitjans de comunicació.

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Passeig de Gràcia 90, 1er pis
08008 BARCELONA
Fax: (+34) 93 272 20 45
A/e: epbarcelona@europarl.europa.eu
Web: www.europarlbarcelona.eu

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: