Taula

MANIFEST

Taula Ciutadana pel Dret a Decidir de la ciutat de Girona

La ciutat de Girona vol expressar el seu suport al procés democràtic que ha de culminar amb la convocatòria d’una consulta al poble de Catalunya en la qual pugui exercir el seu dret a decidir.

És per això que l’Ajuntament de Girona i les diverses institucions públiques i privades, partits polítics, grups municipals, ciutadans electes i antics regidors del període democràtic, associacions i entitats gironines d’àmbit cultural, educatiu, comunicatiu, social, cívic, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional, que signem aquest document, hem decidit constituir la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir, i

MANIFESTEM

 • La nostra adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al seu manifest i a les decisions de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya.
 • El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu dret a decidir.
 • Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític. Reclamem per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el dret a decidir sobre la nostra institucionalització política.
 • En aquest sentit, urgim que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions legals per a l’exercici d’aquest dret a decidir. 

 • Reclamem exercir el dret a decidir la nostra institucionalització política i el vinculem a la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció de responsabilitats empresarials.
 • Ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col·lectiva i especialment en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i crea lligams específics amb els territoris amb els quals la compartim.
 • Exigir l’exercici del dret a decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.

 • Les accions destinades a assolir el reconeixement del dret a decidir s'han de desenvolupar amb l'enfortiment de la cohesió de tota la societat catalana que proclama "com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d'avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya" (EAC).
 • El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme polític, ideològic, religiós i d'opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a la dignitat humana així com la fermesa en les pròpies conviccions, han de configurar totes les accions sorgides des del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

 • L'exercici del dret a decidir també ha de significar la voluntat col·lectiva d'integració a la Unió Europea revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal.

Per tot això, ens COMPROMETEM

 • A treballar per fer possible la màxima coresponsabilitat de tota la ciutadania envers Catalunya i el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el dret a decidir.
 • A coordinar-nos, com a Taula Ciutadana de Girona, al voltant del Pacte Nacional pel Dret a Decidir com a manifestació de la fortalesa democràtica i com a contribució de l'associacionisme municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, civil, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional i com a membres de la societat civil catalana, conjuntament amb les institucions polítiques, en l'objectiu democràtic de l'exercici del dret a decidir.
Veure en el plànol:

Pacte Gironí pel Dret a Decidir

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha presentat el catedràtic d'Història Contemporània i exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, com la persona a qui ha proposat liderar una taula que impulsi el "Pacte Gironí pel Dret a Decidir". L'objectiu és aglutinar persones, entitats, institucions, partits, sindicats, etc, a favor, tal com a definit Joaquim Nadal "de la unitat cívica del poble de Catalunya".