Educació

PROGRAMA SUBVENCIONS
A LES ESCOLES

Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

Convocatòria 2019.
El termini començarà en la data que es publiqui l’extracte de la convocatòria en el BOP, s’informarà properament.

Subvenció que té com objectiu és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació

Activa el teu projecte

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

L'objectiu d'aquesta subvenció és promoure i donar suport a projectes educatius dels centres educatius de la ciutat de Girona que responguin a les següents finalitats: Foment del bon ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació; Promoció de la participació de l'escola, potenciant la implicació dels infants i joves, especialment en el seu barri; Millora de la perspectiva de gènere en la vida quotidiana de la comunitat educativa; Pràctiques d’educació inclusiva; Millora en l'eficiència energètica a l'escola i entorn; Foment de l'aprenentatge d'una tercera llengua.

Més informació

Activa el teu pati

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

L’Ajuntament té la voluntat de promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius que treballin la inclusió i cohesió social, l'adequació i funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati, que potenciïn la reflexió del pati com a element educatiu, que incorporin la comunitat educativa en la definició d'aquest projecte.
 

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
Es podran presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2020.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Més informació

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta. 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.

L'objecte d'aquesta subvenció és facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.
 

L'objectiu d'aquesta subvenció és facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. També té com objectiu facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Més informació

Subvencions per als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de setembre de 2019.

Facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres escolars de la ciutat, per a la realització de festivals de Nadal i de cloenda de curs, corresponents al curs escolar 2019-2020

Més informació

Subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona per al curs 2019-2020

Presentació de sol·licituds fins al 30 de maig de 2019.
Per al curs 2019-2020 s'ha convocat la modalitat 1 (Dotació de fons) i la modalitat 2 (Activa la biblioteca) de les bases reguladores.

Subvenció que té com objectiu potenciar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció d’espai d’aprenentatge i de suport a la docència i a la promoció lectora.

Més informació
Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol:

Beca Girona Premi d'Europa 2019

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019

Per a projectes i iniciatives d'interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Més informació

Beca Josep Pallach. 16a convocatòria

Ja podeu consultar la resolució de la 16a convocatòria.
S'ha declarat deserta.

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Més informació

Beca Joaquim Franch

18a Convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2018

Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.

Més informació