Educació

PROGRAMA D'AJUTS A LES ESCOLES

Activa el teu projecte

Termini de presentació de sol·licituds: 6 de juliol de 2015

El passat 27 de març la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va aprovar la Convocatòria d'ajuts "Activa el teu projecte" adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona pel proper curs 2015-2016.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a biblioteques escolars

Termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2015-2016: 6 de juliol de 2015

Termini de presentació de JUSTIFICACIÓ convocatòria 2014-2015: el 30 de juny de 2015.

L'Ajuntament de Girona promou el Programa de biblioteques escolars, elaborat pels serveis d'educació i biblioteques, amb l'objectiu de potenciar l'ús de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i d'investigació i per millorar la competència lectora de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar, establir vies de comunicació i els termes de col·laboració i regir les actuacions municipals en aquest àmbit. 

Més informació

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Termini de presentació de sol·licituds: el 30 de juny de 2016.

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: el 30 d’octubre de 2015.

L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

Més informació

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2015-2016: el 30 d’octubre de 2015.

Termini de presentació de JUSTIFICACIÓ convocatòria 2014-2015: el 4 de juliol de 2015.

L’Ajuntament ofereix aquesta convocatòria amb la voluntat de col·laborar amb els centres sostinguts amb fons públics per a la millora de la qualitat i la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, esdevé un suport perquè puguin desenvolupar la seva tasca educativa.

Més informació

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'octubre de 2015. 
Justificació fins al 30 de juny 2016.

Termini de presentació de JUSTIFICACIÓ convocatòria 2014-2015: el 30 de juny de 2015.

Entre les línies estratègiques de la Regidoria d’Esports, en l’eix de les activitats, un dels seus objectius és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació
Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol:

Beca Joaquim Franch

Convocatòria tancada. (Vegeu la resolució 2014)
Termini de presentació de sol·licituds: el 30 d'abril de 2014.

La beca convocada pel Consell Escolar Municipal (CEM) té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. Aquesta beca es convoca cada dos anys.

Més informació