Educació

Centres educatius

Imatge d'uns nens del Cassià Costal
 

 

Instituts

Podeu clicar en un dels centres educatius que trobareu al llistat de la dreta i se us obrirà la fitxa del centre amb totes les dades just a sota d'aquestes paraules. 
 

Institut Jaume Vicens Vives
 • Dades de contacte:

  c/ Isabel la Catòlica, 17
  17004 - GIRONA
  Tel: 972 200 130
  Fax: 972 227 018
  A/e: ins-jvicensvives@xtec.cat
  Web: https://www.jvvgirona.eu/ca/
   

 • Més informació:

  INSTITUT PÚBLIC (Codi: 17001723) 
  BARRI: Barri Vell
  DIRECTOR/A: Sra. Rosor Rabassedas

  CENTRES ADSCRITS CURS 2019-20

 • Oferta formativa:

  ESO: 4 línies
  Batxillerat diürn: 4 grups per nivell; batxillerat nocturn: 1 grup per nivell

  També s'ofereix el batxillerat internacional, adreçat als alumnes que volen cursar un batxillerat a un nivell més exigent. Són uns estudis preuniversitaris de dos anys que es fan simultàniament amb els estudis del batxillerat LOE. Són reconeguts arreu del món. S’hi demana hàbit d’estudi i inquietud intel·lectual. Hi ha un procés de selecció.

  RÈGIM NOCTURN:
  Per a alumnes de més de 18 anys o de més de 16 que treballin.
  - Batxillerat 2 modalitats ( Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials)
  L’alumnat pot fer el batxillerat en tres cursos acadèmics.

  Horari: 17h a 21.30h (dilluns, dimecres, divendres). 17h a 22.30h (dimarts i dijous)

  ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA:
  Centre col·laborador de l'IOC, Institut Obert de Catalunya, que s'ocupa de l'ensenyament secundari, per mitjans telemàtics. Col·labora amb tres ensenyaments:
  - ESO
  - Batxillerat (totes les modalitats)
  - Preparació per la prova d’accés a cicles de grau superior

 • Jornada de portes obertes:

  Consulteu els dies de portes obertes

  Horari del centre previst per a l’atenció de les famílies per a la preinscripció i la matriculació.

  Informació i entrevistes: concertar hora
  Horari d'atenció al públic de les oficines: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i dilluns i dimecres de 16 a 18 h.
   

 • Horari lectiu:

  ESO:  8.15 a 14.45 h
  Batxillerat: 8.15 a 14.45 h

 • Característiques del centre:

  L'Institut Jaume Vicens Vives és un centre públic, català, obert a la ciutat i integrat al Barri Vell, prop del centre històric de la ciutat. És l'institut de secundària més antic de la ciutat, amb més de 175 anys d'experiència acumulada.

  Un dels objectius fonamentals de l'institut és donar una formació humana i intel•lectual a tot l'alumnat, on tingui cabuda el tractament a la diversitat en el sentit ampli d'impulsar les capacitats individuals de l'alumnat en la perspectiva de l'excel·lència. Fomenta en l'alumnat una actitud activa a l'aula, curiosa i crítica davant l'entorn, estimula la comunicació i la cooperació amb els companys, i aferma la convicció que l'esforç personal és el millor camí per assolir els objectius que es fixin.

  • Compta amb la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona
  • Adherit a la UNESCO des de l’any 1991.
  • Escola Verda des del 2010.
  • Imparteix el batxillerat internacional des del 1999.
  • S’imparteixen estudis de batxillerat en horari nocturn i és centre col•laborador de l'IOC

  PROJECTES:
  • Integra, Supera i Fractal dins el Programa d’Atenció a la Diversitat
  • TACeduCAT, dins el programa de Tècniques d’Aprenentatge Col·laboratiu
  • Impuls a la lectura, per a la millora de les competències bàsiques
  • CiMs-CELLEX, programa d’excel·lència del batxillerat

  Es realitzen activitats relacionades amb la UNESCO, amb les CAS (creativitat, acció i servei) del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional, amb el Pla de Cohesió Ambiental, el Pla d’Acció Tutorial i el Programa Escola i Salut.

  DOCUMENTACIÓ:
  Projecte Educatiu de Centre, Pla d’Acció Tutorial, Projecte educatiu plurilingüístic, Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), Projecte de mediació, Pla d’Acollida, Pla d’Emergència, Projecte de direcció, Programació General Anual de Centre...

  RECURSOS i SERVEIS:
  - El portal i el jvv-vitu@l del centre (Pàgina web de comunicació per a tota la comunitat educativa)
  - Metastasi, la revista de l’institut
  - Aula d'acollida per alumnat nouvinguts
  - Aules obertes
  - Auxiliar de conversa de llengües estrangeres.
  - Servei d'assessorament i orientació psicopedagògica
  - Servei de psicopedagogia
  - Servei d'atenció a la salut dels adolescents
  - Servei de psicologia
  - Servei de Bar-Cantina
  - Servei de Transport escolar: línia la Creueta > Vila-roja > Institut Jaume Vicens Vives

  AMPA: ampajvvives@gmail.com - President/a: Joaquim Mazó

  EQUIPAMENTS: 
  - Trenta aules per a grups classe (amb ordinador i projector audiovisual)
  - Aules per a desdoblaments
  - Aules d'informàtica
  - Aules de dibuix i pintura
  - Aula de música
  - Aula d’idiomes
  - Aules de tecnologia i una Aula-Taller
  - Tres laboratoris (física, química i ciències naturals)
  - Biblioteca Santiago Sobrequés i Vidal
  - Teatre Ignasi Bonnín i Valls
  - Pistes poliesportives
  - Pavelló polivalent
  - Hort

Veure en el plànol: