Educació

Centres educatius

Imatge d'uns nens del Cassià Costal
 

 

Instituts

Podeu clicar en un dels centres educatius que trobareu al llistat de la dreta i se us obrirà la fitxa del centre amb totes les dades just a sota d'aquestes paraules. 
 

Escola Bell-lloc del Pla
 • Dades de contacte::

  C. de Can Pau Birol, 2-6
  17005 - GIRONA
  Tel.: 972 232 111
  Fax: 972 230 023
  A/e:  informacio@bell-lloc.org
  Web: www.bell-lloc.org

 • Més informació:

  ESCOLA PRIVADA (Codi: 17001590) 
  CONCERTATS ELS NIVELLS EDUCATIUS: 2n cicle d'Educació Infantil (P3-P4-P5), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat
  BARRI: St. Narcís
  ZONA ESCOLAR: 3 - Sud
  DIRECTOR/A: Sr. Ignasi Maria Canals Ávarez

 • Oferta formativa:

  - Educació infantil – llard’infants
  - Educació infantil – 3 línies
  - Educació primària – 4 línies
  - Educció secundària – 3 línies
  - Batxillerat: 2 modalitats (Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials)
  - Batxillerat internacional

 • Jornada de portes obertes:

  Consulteu els dies i hores de portes obertes al següent enllaç:
  Infantil i Primària. Curs 2019-2020
  ESO. Curs 2019-2020

  Horari del centre previst per a l’atenció de les famílies per a la preinscripció i la matriculació.

  Secretaria del col·legi de 9 a 17h.

 • Horari lectiu:

  Infantil, primària, ESO i Batxillerat
  De 9 a 17h
   

 • CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE:

  Bell-lloc està situat, des dels seus inicis ara fa 50 anys, al barri de St. Narcís. Les classes s'iniciaren en una antiga masia i amb el temps s'hi afegiren altres construccions.
  Ofereix una educació personalitzada, respectuosa i exigent i per això demana a les famílies una constant i estreta relació, per tal de dur a terme aquests objectius. Hi ha reunió de pares un cop per trimestre. Tota l'educació que s'ofereix a Bell-lloc s'inspira en una visió transcendent de l'home i s'ajusta als ensenyaments de la doctrina catòlica. L'Opus Dei, institució de l’Esglèsia Catòlica, té cura de l'activitat formativa, doctrinal i espiritual. Es consideren valors preferents l'educació en l'esperit de treball, la formació del propi criteri, l'ús responsable de la llibertat personal, l'educació per a la convivència, el respecte als altres, la utilització responsable i ordenada de les coses materials i la promoció de les aptituds i qualitats de cada alumne.

  Dos dels trets vertebradors de l’educació que ofereix Bell-lloc són l’educació personalitzada i una relació propera i constant entre família i escola. L’educació personalitzada es concreta en una curosa atenció a les necessitats acadèmiques, personals i formatives de cada alumne. En començar els estudis, a cada alumne se li assigna un tutor personal, encarregat d’acompanyar cada alumne de manera individualitzada durant el seu itinerari escolar.

  Bell-lloc és un col·•legi masculí d’educació diferenciada. Aquest model educatiu permet ajustar la docència als estils d’aprenenatge que afavoreixen el rendiment escolar dels nois, i abordar amb eficàcia les seves dificultats d’aprenentatge. L’educació diferenciada atén la diferència per promocionar la igualtat d’oportunitats per a tots dos sexes.

  PROJECTES:

  Formació del caràcter i lideratge personal. Foment d’activitats solidàries.

  Diversitat de metodologies docents: instrucció directa combinada amb metodologies actives.

  Foment de l’emprenedoria amb participació activa en intercanvis i concursos nacionals i internacionals.

  Aposta per integrar la tecnologia al servei de l’aprenentatge: robòtica.

  Esport: gran oferta d’activitats esportives en el marc d’unes àmplies instal·lacions.

  Llengües estrangeres: alt nivell d’anglès, i oferta del francès i l’alemany com a segona llengua a partir de sisè de primària i fins a quart d’ESO. Presentació a exàmens externs. Assignatures en anglès a primària, ESO i Batxillerat.

  Plans d’excel·lència acadèmica individualitzats per a alumnes amb bons resultats acadèmics.

  Oferim l’oportunitat de cursar el Batxillerat Internacional, combinat amb el batxillerat nacional.
  Implicació amb la societat Gironina. Contacte amb antics alumnes.
   

  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

  Petita Coral (alumnes de primària)
  Esports (futbol i handbol)
  Robòtica, imatge digital, vídeo digital i telenotícies
  Infantil: llenguatge artístic, tenis, ballet i piano

  EQUIPAMENTS:

  Biblioteca

  Aules de plàstica

  Aula de música

  Aules d'informàtica

  Aula d'audiovisuals

  Laboratoris

  Menjadors

  Poliesportiu i d’altres instal•lacions esportives

Veure en el plànol: