Logotip del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu, d’'assessorament i proposta en temes de formació professional i ocupacional a la ciutat, promogut per l’'Ajuntament de Girona. Es constitueix com a plataforma estable de treball, debat i proposta, en el qual han de poder participar tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat i àrea d'’influència, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’'àmbit de la formació professional i ocupacional, tant reglada com no reglada.